Islamske temeU Fokusu

Vjernik će zbog smutnje bježati u planine

Koliko će biti razorne takve smutnje? Vjerniku će biti najbolje da se skloni negdje u planine sa svojim stadom od kojeg će preživljavati, kako bi sačuvao svoju vjeru od nagrizanja i totalnog devalviranja.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijetio: “Uskoro će doći vrijeme u kojem će najbolja imovina jednog muslimana biti stado s kojim će on ići na vrhove planina i u kišovite predjele, sklanjajući se tako, kao vjernik, od smutnji.”

(El-Buhari, Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed – sahih)

Ovim riječima Allahov Poslanik, s.a.v.s., nagovještava kakve će teške smutnje doći u posljednjim generacijama. Onaj ko ostane u takvom okruženju, nemoguće je da ne izgubi sjaj, čvrstinu i ljepotu svoje vjere.

Koliko će biti razorne takve smutnje? Vjerniku će biti najbolje da se skloni negdje u planine sa svojim stadom od kojeg će preživljavati, kako bi sačuvao svoju vjeru od nagrizanja i totalnog devalviranja.

Sličan primjer Allah navodi u suri El-Kehf, kada se grupa mladića sklonila u pećinu kako bi sačuvala svoju vjeru od iskušenja na koja bi naišli da su ostali u svom narodu.

Ova izolacija je neophodna isključivo onda kada svi naši napori na planu da’ve propadnu i kada ne mognemo nikako djelovati i utjecati na druge. Naprotiv, ukoliko budemo ostali u takvom miljeu, postoji velika bojazan da takvo okruženje negativno djeluje na nas! To je jedini razlog kada se ova izolacaija treba i mora primijeniti da bi se sačuvala bar naša vjera!

Dr.Šefik Kurdić

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button