Islamske temeU Fokusu

Koliko je još ostalo od ovoga svijeta?

Jednog dana je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao predavanje svojim ashabima, a sunce je već bilo na vrhu brda, polako zalazeći, pa Poslanik, s.a.v.s., reče: Ono što je ostalo u odnosu na ono što je od dunjaluka prošlo, isto je kao ono što je ostalo od ovga dana u odnosu na ono što je od njega prošlo.

Često se desi da čovjek izgubi iz vida kratkoću ovoga svijeta i vremena.Zato treba razmisliti o Allahovim riječima: A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! (el-Ahkaf, 35). Uzvišeni također kaže: a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali. (en-Naziat, 46)

Jednog dana je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao predavanje svojim ashabima, a sunce je već bilo na vrhu brda, polako zalazeći, pa Poslanik, s.a.v.s., reče: Ono što je ostalo u odnosu na ono što je od dunjaluka prošlo, isto je kao ono što je ostalo od ovga dana u odnosu na ono što je od njega prošlo. (Dio dužeg hadisa koji prenosi imam Tirmizi, hadis je hasen)

Neka svako od nas, ko sebi želi dobro, razmisli o ovom hadisu. Čovječe, šta je tvoj udio u svom ovom vremenu koje je preostalo od dunjaluka? Onaj ko istinski iskreno razmisli shvatit će da je obmanut, da je u snovima i da je vječnu sreću i trajne blagodati prodao za ono što ne vrijedi ništa. Da je tragao za Allahom i vječnošću, Allah bi mu dao i udio u ovome svijetu i dozvolio mu da u njemu uživa. U nekim predanjima se navodi: O sine Ademov, kupi Ahiret svojim dunjalukom, zadobit ćeš oba. Nemoj prodati svoj Ahiret za dunjaluk, izgubit ćeš oba. (Ebu Nu’ajm ih bilježi kao riječi Hasana el-Basrija sa dobrim senedom).

Učenjaci selefa su govorili: O sine Ademov, ti si potreban svog udjela u dunjaluku, ali si još potrebniji svoga udjela u Ahiretu. Ako daš prednost svom udjelu u dunjaluku, upropastit ćeš svoj udio u Ahiretu, a i dunjalučki udio bit će ti u opasnosti. Ako daš prednost svom ahiretskom udjelu, znaj da ćeš uspjeti i u dunjalučkom. (IslamBosna.ba)

Autor: Ibn Kajjim el-Dževzijje

akos.ba

Povezani članci

Back to top button