>
Kako je Abdullah ibn Omer rasplakao ljude govorom o smrti
Ibrahim ibn Beššar, r.a., kaže: „Čuo sam  Ibrahima ibn Edhema, r.a., kako govori da je jednom prilikom Abdullah ibn Omer, r.a., prolazio pored skupine nekih ljudi, a na sebi je imao neki lijep ogrtač. U tom trenutku pojavi se neki čovjek i od skupine zatraži da mu udjele, što... Read more
Izabrani hadisi o Sudnjem danu
Rekao je Allahov Poslanik Muhammed alejhi sselam: Čovjek na Sudnjem danu neće se pomaći dok ne bude upitan za četiri stvari: za život, kako ga je proživio; za maldost, kako ju je proveo; za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za nauku, šta... Read more
Koji su prvi, a koji zadnji predznaci Sudnjeg dana
Predznaci Smaka svijeta (kijameta) su događaji koji nam govore da je nastupanje ovog dana veoma blizu. Za ove predznake ne možemo znati vlastitim razumom, nego iz objave, znači iz Kur,ana i sunneta. U knjigama hadisa, u dijelovima pod nazivom “Fitne“ i “Predznaci Smaka svijeta“, prenosi se veoma mnogo hadisa... Read more
Predznak Sudnjeg dana kojeg gledamo svojim očima danas
Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Samo što nisu narodi nasrnuli na vas kao što izjelice nasrnu na činiju (hranu).” Neko na to upita: “Je li zato što će nas tada biti malo?” A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Naprotiv, bit... Read more
Sreći treba vjerovanje u Allaha i Sudnji dan
U ovom članku donosimo nekoliko korisnih savjeta dr. Aida el-Karnija Ne gubi nadu u Allaha i Njegovu milost i nemoj nikada zaboraviti da Njegova pomoć i podrška ovise o tvojim djelima. U najvećem broju slučajeva korist leži u onome što ne voliš, i to češće nego u onome što... Read more
Predznak Sudnjeg dana: Podizanje nebodera u Mekki
Od predznaka Sudnjeg dana koji su se pojavili ubrzo nakon Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, smrti je natjecanje ljudi u gradnji visokih i ukrašenih kuća Svakako je to bio rezultat imetka koji se nakupio i dunjalučkih blagodati koje su im date pa ih je zadesila bolest koje je zadesila... Read more
Učestalost srčanog i moždanog udara – jedan od simptoma smaka svijeta
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijestio: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana pojava iznenadne smrti.” (Et-Taberani u El-Mu'džemu-l-evsatu i El-Mu'džemu-s-sagiru – hasen) Iznenadne smrti su posebno izražene u ovom vremenu. Naime, nakon fascinantnog napretka prevoznih sredstava, povećan je i broj žrtvava, kako u automobilskom, tako u avionskom pa i brodskom... Read more
Vjernik će zbog smutnje bježati u planine
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijetio: “Uskoro će doći vrijeme u kojem će najbolja imovina jednog muslimana biti stado s kojim će on ići na vrhove planina i u kišovite predjele, sklanjajući se tako, kao vjernik, od smutnji.” (El-Buhari, Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed – sahih) Ovim riječima... Read more
Sjeti se noći čije će jutro biti Sudnji dan!
Tako su govorili islamski velikani – Omer ibn Abdul Aziz Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Nakon što je preuzeo hilafet, Omer ibn Abdul Aziz obznanio je sljedeće: ”Ko želi da se druži sa nama, mora se pridržavati sljedećih principa: mora nam iznijeti potrebe onih za čije potrebe ne znamo, mora... Read more
Kome će Allah loša djela u dobra promijeniti na Sudnjem danu
Svevišnji Allah je rekao: „ ..i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva i koji ne bludniče; a ko to radi iskusit će kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i i... Read more