Islamske temeU Fokusu

Izabrani hadisi o Sudnjem danu

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed alejhi sselam: Čovjek na Sudnjem danu neće se pomaći dok ne bude upitan za četiri stvari: za život, kako ga je proživio; za maldost, kako ju je proveo; za imetak, kako ga je stekao i u šta ga je potrošio i za nauku, šta je s njom radio. (Tirmizi)

Poslanik je najavio da će u Posljednji čas svijeta doći Dedždžal kao Allahova kušnja ljudima. Provest će na Zemlji samo 40 dana, no prvi dan njegovog boravka bit će dug kao jedna godina, drugi dan kao mjesec dana, treći dan kao jedna sedmica, a ostali dani kao naši normalni dani. Na to se neko digne i upita Poslanika:
– Za onaj dan, koji će biit dug poput godine, hoće li biti dovoljno obavljati namaz pet puta? Poslanik odgovorori:
– Ne, trebat će računati. (Muslim)

Jedan je od znakova Smaka svijeta je i to da će ljudi prolaziti pored džamije a da neće u njoj klanjati, kao i to da će pozdravljati samo one osobe koje znaju. (Tahavi, Taberani, Bejheki)

U predznake Smaka svijeta ide i to da će se dignuti znanje, raširiti neznanje, mnogo piti alkohol i raširiti blud. (Buhari, Muslim)

Sudnji dan neće nastupiti dok se u Zemlji Arapa ne pojave livade i rijeke. (Muslim)

Sudnji dan neće biti sve dok se u mom ummetu ne pojavi trideset lažaca koji će se proglašavati vjerovjesnicima. Ali, ja sam pečat poslanika, neće biti vjerovjesnika poslije mene. (Tirimizi)

Pred kijamet će istupiti ljudi neukih glava da izdaju fetve svijetu, vodeći ih tako stranputici na kojoj se i sami nalaze. (El-Hatib el-Bagdadi)

Ja sam najpreči Isau, sinu Merjeminu, kada ga vidite, poznat ćete ga. On je čovjek koji naginje crvenilu i bjelilu. Glava mu rosi, ali nema vlažnosti. On će razbiti krst, ubiti svinju i imat će bogatstvo, dok Allah ne uništi njegovo vrijeme, sve vjere osim islama, i lažnog i ćoravog Mesiju zablude. Tada će postati takva sigurnost na Zemlji da će lav prebivati sa devom, tigar sa govečetom, a djeca će se igrati sa zmijama, koje im neće ništa štetiti. Isa će ostati na Zemlji četrdeset godina, a onda će umrijeti. Dženazu će mu klanjati muslimani i sahraniti ga. (El-Tajalisi)

Učite Kur’an prije nego što će biti podignut sa Zemlje. Kijametski dan neće biti dok god se Kur’an ne podigne sa Zemlje. Ljudi su rekli: “Uredu da budu podignuti ovi mushafi, ali kako će biti podignuti oni koji su u samim ljudima?” Odgovoreno im je: “Doći će noć, pa će biti podignuti i iz njihovih prsa! A kad ujutro ustanu, reći će: “Kao da smo mi nešto znali, a onda će zaspati u poeziju”. ( El-Kurtubi kaže da će se ovo desitit poslije smrti Isaa, sina Merjemina i poslije rušenja Kabe).

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button