Biseri mudrosti

Sadaka je hlad vjernika

Enes r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Najbolja kapija dobročinstva je sadaka.“ (Medžmeu'z-Zevaid)

Onaj koji udjeljuje sadaku bit će u hladu svoje sadake na Sudnjem danu. Ukbe b. Amir prenosi da je čuo kada je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake (na Sudnjem danu) sve dok se ne presudi među stvorenjima.“

U jednoj predaji se navodi da je jedan od ashaba čuo Resulullaha, a.s., kada je rekao: „Hlad vjernika na Sudnjem danu je njegova sadaka!“, pa je svaki dan, ne preskačući nijedan, davao sadaku, makar se ona sačinjavala od malog kolačića ili glavice luka, ili nečeg drugoga od hrane.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Povezani članci

Back to top button