Islamske teme

Koje su osobine ljudi koji neće biti tužni na Sudnjem danu

Čak i najbogatiji i najsretniji ljudi nose svoj dio anksioznosti, kajanja i tuge.

Takva je priroda života. U jeku novih i starih kušnji, pitamo se da li će se ikada završiti i sanjamo o savršenom životu, piša portal iiph.com.

Pa ipak, naša tuga se nikada ne može ni porediti sa onom od Poslanika i njegovih ashaba. Prolazili su kroz stalne žrtve, fizičko i psihičko zlostavljanje, glad, oduzimanje zemaljskih dobara, gubitke na bojnom polju i kroz stalno stanje straha. Što ih je učinilo toliko snažnim i šta im je pomoglo da ostanu čvrsti? Samo im je jedna stvar davala toliku sigurnost; znanje da ih Allah vidi i čuje, a to im je produbljivalo i svaki dan ojačavalo njihovu vjeru.

Savršeno sretan život je moguć u sljedećem životu, ali samo za one koji posjeduju određene kvalitete i karakteristike kao što je opisano u kur’anskim ajetima. Ako želimo biti među njima, moramo imati za cilj da te osobine „ulijemo“ i u naše živote:

1. Vjera i dobra djela:

Vjera i dobra djela idu ruku pod ruku. Moramo stalno raditi na tome da ih poboljšavamo i stičemo znanje o faktorima koji ih poboljšavaju. Također, trebalo bi da se klonemo grijeha koja oštećuju našu vjeru. Pravedno djelo je nešto što se radi isključivo radi Allaha i u skladu sa Kur’anom i sunnetom.

2. Obavljanje namaza i davanje zekata:

Obavezni namazi i zekat su osnovni stubovi islama koji pokazuju da smo spremni da slušamo našeg Stvoritelja.

3. Postojanost na pravom putu:

Kada ste napravili korak radi Allaha i kada ste sigurni da idete pravim putem, nemojte ga se odricati i nemojte slabiti. Molite Allaha za pomoć i da vas učvrsti na tom putu.

4. Pobožnost:

Pravi vjernik je svjestan prisutnosti Allaha Dž.š., dok ga se također i verbalno sjeća. U svakoj fazi života, vjernici su oprezni prilikom poduzimanja pravih koraka i izbjegavanja pogrešnih.

5. Izvrsnost u molitvama:

Najviši nivo obožavanja je Ihsan (izvrsnost). To znači da se u potpunosti predamo volji i naredbi Allaha i da ispunjavamo njegove naredbe najbolje što možemo.

6. Odgovarati na poziv istine:

U nekom trenutku u životu, imat ćemo ljude koji će nas zvati prema pravom putu. Umjesto ignorisanja i arogancije, moramo obratiti pažnju na poziv, vratiti se Allahu sa pokajanjem i učiniti reformu našeg života.

7. Trošiti isključivo u ime Allaha:

Izdvojite i potrošite dio vaše zarade na Allahovom putu. Također je važno da trošimo čisto u ime Allaha, ne očekujući ništa zauzvrat.

Za Akos.ba preveo: Jasmin Mujakić

Povezani članci

Back to top button