Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Ibn Qajjim"

Koliko je još ostalo od ovoga svijeta?

Često se desi da čovjek izgubi iz vida kratkoću ovoga svijeta i vremena.Zato treba razmisliti o Allahovim riječima: A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! (el-Ahkaf, 35). Uzvišeni također kaže: a njima će se učiniti,

Da li znate da sadaka ima čudesnu moć?

Imam Tirmizi prenosi hadis od Enesa b. Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doista sadaka gasi srdžbu Gospodara i odaganja ružnu smrt. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: I naredio vam je sadaku. Primjer sadake je kao primjer čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj, svezao mu ruke i odlučio odjeći mu

Ako vam je srce ukradeno i ostale stvari će nedostajati

Imam Ibn Kajjim je kazao: Uzvišeni Allah je odredio stvari koje niko ne može odbiti ili učiniti suprotno Njemu. (1) Kada neko od ljudi zavoli nekoga više od Allaha, On će ga time i kazniti (2) Kad se čovjek boji nekoga više od Allaha, onda će On dati onome koga se boji vlast nad njim. (3) 

Koji je zikr najbolji?

Mnogo je onih koji čine zikr i svoj zikr započinju samo jezikom, nemarni i ne obraćajući pažnju na ono što izgovaraju, da bi, polahko, taj zikr ušao i u njihova srca. Ima, pak, onih koji ne započinju svoj zikr u stanju nemara i gafleta već nastoje svoje srce ispuniti zikrom,

Koji grijeh te “može uvesti” u džennet?

Kada Uzvišeni Allah želi nekom Svom robu dobro, On mu otvori vrata kajanja, tevbe, poniznosti, skrušenosti, svijesti o Allahovoj nadmoći i neovisnosti i svom siromaštvu i neznatnosti, svijest o tome da pomoć traži jedino od Njega Uzvišenog. 42168

Koja je svrha posta?

Cilj posta jeste ukrotiti dušu i odvratiti je od prohtjeva, odvojiti od svega onoga u čemu je ona navikla i povratiti joj snagu, kako bi bila spremna tragati za onim u čemu je vrhunac njene sreće i blagodati, te prihvatila ono što je oplemenjuje i u čemu leži tajna njenog

Top