>
Da li znate da sadaka ima čudesnu moć?
Imam Tirmizi prenosi hadis od Enesa b. Malika, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Doista sadaka gasi srdžbu Gospodara i odaganja ružnu smrt. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: I naredio vam je sadaku. Primjer sadake je kao primjer čovjeka kojeg je zarobio neprijatelj, svezao mu ruke i odlučio... Read more
Upoznavanje sa islamskom medicinom: Kratka historija i doprinos muslimana medicini
Znanje o medicini raširilo se islamskim halifatom između pada Rimske imperije u osmom vijeku i evropske renesanse, također u 15-om vijeku. Ipak, bujanje islamskih medicinskih institucija je počelo za vrijeme 9-og vijeka i podudara se sa zlatnim dobom Abasidskog halifata na istoku (7 49-1258. g.). Ovo je more znanja koje je teklo... Read more
Ako vam je srce ukradeno i ostale stvari će nedostajati
Imam Ibn Kajjim je kazao: Uzvišeni Allah je odredio stvari koje niko ne može odbiti ili učiniti suprotno Njemu. (1) Kada neko od ljudi zavoli nekoga više od Allaha, On će ga time i kazniti (2) Kad se čovjek boji nekoga više od Allaha, onda će On dati onome koga se... Read more
Koji je zikr najbolji?
Mnogo je onih koji čine zikr i svoj zikr započinju samo jezikom, nemarni i ne obraćajući pažnju na ono što izgovaraju, da bi, polahko, taj zikr ušao i u njihova srca. Ima, pak, onih koji ne započinju svoj zikr u stanju nemara i gafleta već nastoje svoje srce ispuniti... Read more
Koji postupci uništavaju dobra djela?
Postupci koji uništavaju čovjekova dobra djela su mnogobrojni tako da se ne mogu svi ni nabrojati. Nije stvar u tome da učinite neko dobro djelo, suština je to djelo sačuvati. Read more
Da li ćete biti kažnjeni ili nagrađeni za svoj namaz?
Kada je u pitanju čovjekov odnos prema namazu, ljude možemo podijeliti u pet grupa: Read more
A šta je dunjaluk u odnosu na ahiret?
Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao govor svojim ashabima, pa kada je već Sunce bilo na samom zalasku, skoro da zađe za horizont, Poslanik, s.a.v.s., reče: Read more
Koji grijeh te “može uvesti” u džennet?
Kada Uzvišeni Allah želi nekom Svom robu dobro, On mu otvori vrata kajanja, tevbe, poniznosti, skrušenosti, svijesti o Allahovoj nadmoći i neovisnosti i svom siromaštvu i neznatnosti, svijest o tome da pomoć traži jedino od Njega Uzvišenog. Read more
Koja je svrha posta?
Cilj posta jeste ukrotiti dušu i odvratiti je od prohtjeva, odvojiti od svega onoga u čemu je ona navikla i povratiti joj snagu, kako bi bila spremna tragati za onim u čemu je vrhunac njene sreće i blagodati, te prihvatila ono što je oplemenjuje i u čemu leži tajna... Read more
Koji je najlakši način da provjerite stanje svoga srca?
Tri su vrste ljudskih srca: Read more