Islamske temeU Fokusu

Ko zavoli nešto mimo Allaha, bit će s time kažnjen

Ko zavoli nešto mimo Allaha, a ljubav prema tome ne bude radi Allaha, niti zato što mu ta ljubav pomaže u pokornosti Allahu, bit će kažnjen s time prije susreta s Allahom, još na dunjaluku.

Onaj ko zavoli nešto mimo Allaha, bit će mu načinjena šteta s onim što voli, bilo da to dobije ili izgubi.

Ako to izgubi, pratit će ga bol jer ga je izgubio, trpjet će bol srazmjerno vezanosti srca za to, a ako to dobije, onda su bol koji je trpio prije nego je to dobio, muka na koju je nailazio, i žalost u koju upadne nakon što to izgubi mnogostruko veći nego slast koju je postigao.

Od zaljubljenog nema na Zemlji nesrećnijeg

Vidiš ga uplakanog u svakoj situaciji

Pa zbog  čežnje plače ako su daleko

Njegovo oko vri kada se sastanu,

Čak i kada ljubav slatkom nalazi,

Boji se rastanka, ili čezne.

Plašeći se rastanka, plače kada su blizu,

A njegovo oko vri kada se rastanu.

Ovo je poznato na osnovu podrobnog izučavanja i velikog iskustva. Zbog ovoga je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: „Dunjaluk je proklet, i prokleto je sve na njemu, osim spominjanja Allaha i onoga što On podržava.“ (Tirmizi)

Spominjanje Allaha obuhvata sve vrste pokornosti Njemu, pa svako ko Mu se pokorava on Ga spominje, makar ne pomjerio jezik. A svakoga koga Allah podržava, On ga voli i Sebi približava, pa prokletstvo ne dostiže onoga koji spominje Allaha.

Rečeno je:

Ti si žrtva svega što voliš,

Pa izaberi šta ćeš voljeti.

Uzvišeni kaže: „I kada se duše združe…“ (Kur’an, Et-Tekvir, 7.)

Slični će biti združeni, bit će pratioci i partneri – dobri s dobrim, a zli sa zlim.

Na Dan povratka Pravedni i Uzvišen Sudac će svakog zaljubljenika prepustiti onome što je volio na dunjaluku. Sa njim će biti nagrađen ili kažnjen. Zato će se imućnom čovjeku njegov imetak prikazati kao hrabar i ćelav čovjek, koji će ga uzeti za vilice i reći mu: „Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoja riznica!“ Od vatre će mu biti napravljene ploče kojima će mu biti pržena prednja strana, bokovi i leđa. (BilježI Buhari, 1403.)

Isto je i sa zaljubljenikom u likove kada se bude sastao s onim što je volio, a time je bio nepokoran Allahu: bit će sastavljeni u Vatri.

Svako će biti kažnjen s svojim drugom.

Uzvišeni kaže: „Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, osim bogobojaznih.“ (Kur’an, Ez-Zuhruf, 67.) Uzvišeni je obavijestio da će se oni koji su se voljeli na ovome svijetu u ime mnogoboštva, jedni drugih odreći na Sudnjem danu, i jedni druge će proklinjati, boravište će im biti Vatra, a pomagača neće imati.

Sa onim si koga voliš, bilo da je to na ovom ili na Onom svijetu

Zato će Uzvišeni Allah na Sudnjem danu reći stvorenjima: „Zar nije od Mene pravedno da svakog čovjeka prepustim onome koga je volio na dunjaluku?“ Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: „Čovjek je s onim koga voli.“ (Bilježi Muslim, 2640.)

Autor: Ibn Kajjim El-Dževzijje, rahimehullah

Za Akos.ba pripremio i obradio: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button