Islamske teme

Poslanikova medicina: Namaz (molitva) kao lijek

 Koristi namaza (ar. salat)

Sto se tiče uloge namaza u prevazilaženju tereta briga, depresija, tjeskobe i stresa iz srca i u liječenju njegovih bolesti, pojedinac mora shvatiti da ne postoji ništa više, vrednije, ugodnije, inteligentnije i ljepše od stajanja pred Stvoriteljem, klanjanja Njemu i povezivanja srca i duše sa Allahovom prisutnošću i blizinom, veseliti se odjeku prizivanja Njegovih dova i utapanja cjelokupne egzistencije, svjesnosti, tijela, uma, duše i djelatnosti u najrazveseljavajuća duhovna i tielesna iskustva namaza.

U namazima pojedinac upotrebljava svoje cjelokupno biće, udove, vene, arterije, kosti, pore i svaku ćeliju svog tijela u zajedništvu sa Stvoriteljem, i on odvaja sebe, svoje misli, pažnju, fokusiranje, upiljenost pogleda i poštovanje spram nečemu drugome osim prema njegovom Gospodaru. U namazima, pojedinac također isključuje svoju motornu funkciju naklonosti prema ovom svijetu, njegovim stvorenjima, poslovima, zabnnutostima, zaslijepljenostima, svjetovnim kontaktima i zbrkama, i on blista blještavim svjetlom svoga Stvoritelja, stavlja u pogon nepogrešivi magnet pobožnosti i obožavanja, i stoji pred Njim cjelokupnim svojim bićem, srcem, dušom i tjelom, i daje svakom udu njegovu ispravnu priliku da obožava svoga Gospodara, i da se opere suzama ljubavi i čežnje da Ga sretne, suzama okajanja njegovih grijeha i suzama što privlače Allahovu ljubav i suosjećanje da oprosti Njegovom robu grijehe koje je počinio i da ga uzdigne u položaju. Svaki će ud djelovati u skladu s njegovim urođenim atributima. Srce će postati privučeno svom Stvoritelju i Začetniku, i ono će se odmarati u najznačajnijem i najveličanstvenijem miru Njegove blizine. Ovakve su izlječujuće moći namaza. On je hrana za tijelo i dušu.

Mir, radost, sreća, ugodnost, zadovoljstvo i duhovna ekstaza samo su neke od koristi koje je zdravo srce naviklo uzimati. Ponekad, ovako plemeniti i delikatni hranljivi sastojci mogu čak ne biti pogodni za bolesno srce koje djeluje upravo poput bolesnog tijela. U tom slučaju namazi su njegovo najbolje obraćanje da bi primio potrebnu pomoć i da bi zadovoljio svoje interese na ovom i budućem svijetu. Namaz također pomaže srcu da suzbije nedaće na ovom i budućem svijetu, i on djeluje kao štit protiv padanja u grijeh i griješenja. Allahovom voljom, nepatvorena dova može spriječiti fizičke bolesti ili izliječiti ih čak. Istinska dova osvjetljava srce i lice, osvježava tijelo, budi dušu, blagoslovljava zaradu, izbacuje napravičnosti, osujećuje nedopuštene misli i neutralizira nezakonite težnje, a istinska dova također ublažava Allahovu srdžbu, dostavlja Njegovu milost, samilost i oprost za Njegovog roba.

Sto se tiče uloge namaza u liječenju fizičkih bolesti, preneseno je u sunenu Od Ibn-Madždžea daje Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednom vidio Ebu-Hurejru kako se odmara i žali na stomačni bol. Upitao ga je : “Ebu Hurejre, da li te sada boli stomak?” On je odgovorio potvrdno. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je potom: “Ustani i klanjaj, jer lijek je u molitvama.” Ako se srce sekularnog liječnika ne slaže ili se ne osjeća ugodno pri ovom stupnju lijeka, onda on mora biti upućen u termine koji se odnose na medicinsku profesiju. Također je rečeno da su namazi zdrav sport za tijelo i srce. Oni uplovljavaju vježbu za cjelokupno tijelo, uključujući: stajanje, pregibanje, sedždu i sjedenje, i njihov zikr u svakom namazu nekoliko puta dnevno. Ovakvi pokreti pomažu pojedinčevim mišićima i većini zglobova, i olakšavaju oticanje krvi iz arterija i osiguraju prirodnu lagahnu vježbu za pojedinčev stomak, crijeva i pluća.

S druge strane, bolesti ateizma, sekularizma, blasfemije, raspravljanja protiv Allahovih naredbi, odbijanja slijeđenja uputa Njegovih blagoslovljenih poslanika, suprotstavljanja vjernicima, izbjegavanja odgovornosti u smislu pridobijanja privremenih sebičnih koristi i pokazivanje nezahvalnosti prema Gospodaru dok se istovremeno ovisi o  Njegovoj opskrbi, itd.; ovakvi pokušaji da se preokrenu etika i vrijednosti koje je naš Stvoritelj usadio čovječanstvu, i izmišljotina sekularnih zakona i amandmana spram Allahovih zakona, ovakva arogancija i okorjelost srca, sve ove bolesti mogu samo postati prilagodljive kroz izloženost intenzivnoj vrućini džehenemske vatre. Naravno, ovo je medicina onih nesretnih. 

Allah Svemogući kaže: “A izbjegavat će je onaj najgori, koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.” (Kuran, 87:11-13)

“Zato vas opominjem razbuktalom vatrom, u koju će ući samo nesretnik, onaj koji bude poricao i glavu okretao.” (Kur ‘an, 92:14-16)

Sto se tiče koristi čestog učenja: “Nema volje ili moći osim one u Allaha,” (ar. La havle ve la kuvvete illa billah),ova dova ima moć da izbaci van fizičke, mentalne i emocionalne bolesti preko puke istine stavljanja stvari tamo gdje imje mjesto; pri odricanju pojedinčeve tvrdnje vlasti nad onom autentičnom i originalnom; pri svršavanju primanja stvari s njegovim sebičnim prolaznim težnjama; pri podvrgavanju uzvišenoj volji, i priznavanje i pripisivanje ovakvog vlasništva Istinskom upravitelju, Cija moć obuhvata sve promjene koje djeluju u nižim i donjim svjetovima. Pored moći ove dove da izbaci zle duhove, postoji opće stajalište među vjernicima da nijedan melek ne može sići iz Dženneta niti se popeti do njih osim pomoću veličanstvene voljoe Allaha, Gospodara, Stvoritelja, Opskrbitelja i Održavaoca svjetova.

Namaz (ar. salat)

Allah Svemogući kaže:

“Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.” (Kur’an, 2:45)

“O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivostii obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (Kur’an, 2:153)

“Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.” (Kur’an, 20:132)

Kako je zabilježeno u hadiskim zbirkama, kad god bi se suočio sa oprečnim okolnostima, Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatražio bi uputu kroz namaz. Ranije u ovoj knjizi naveli smo prednosti molitvi u liječenju bolesti i kako kontrolisati patnju i bol prije nego bolest napadne osobu.

Redovni namazi jesu točak koji dostavlja pojedincu dnevni hljeb na ovom svijetu i oni su pojedinčeve istinske zarade u životu poslije smrti. Zapravo, namazi čuvaju zdravlje, odbacuju štetu, štite protiv bolesti, pomlađuju srce, obasjavaju lice s prijaznom svjetlošću, umiruju dušu, prijaju umu, raspršuju ljenčarenje i besposličarenje, osvježavaju tijelo, obnavljaju energiju, povećavaju mudrost i proširuju zamjetljivost, njeguju dušu, glačaju srce, umanjuju tegobe koje su povezane s zarađivanjem za život, donose Allahove blagoslove zaradama, zaustavljaju Allahovu srdžbu, donose blagoslove u pojedinčevu okolinu, udaljuju pojedinčevu okolinu od sistematskih šejtanskih pokušaja za odvođenjem vjernika u stranu, i namazi približavaju pojedinca Milostivom Gospodaru.

Redovni namazi imaju veličanstvene i zapanjujuće posljedice u očuvanju dobrog zdravlja i jačanju srca. Oni čiste pojedinčev sistem od štetnih pre^eranosti i pojačavaju ravnotežu i pospješuju umjerenost. Zapravo, kad god se dvoje ljudi suoče s račvanjem nesretnog slučaja kojeg su poduzeli, šanse su da onaj među njima što redovno obavlja namaze može patiti manji dio ovakve nesreće, i kao posljedica toga, njegovo polaganje računa u životu poslije smrti može biti obećavaju. Obavljanje propisanih namaza također nudi čudotvorne rezultate u odbacivanju zlih iskušenja koja su povezana s pojedinčevim prolaznim životom na ovom svijetu. Ovoje posebno istinito kada je pojedinčevo obavljanje vođeno i dopunjeno s ispravnom pažljivošću, kako vanjskom tako i onom unutarnjom. Zapravo, ne postoji ništa što može raspršiti zlo ovog svijeta, udaljiti pojedinca od muke griješnika u životu poslije smrti, dovesti pojedinca bliže njegovim istinskim interesima, odgovoriti na njegove ponizne molitve i zadovoljiti njegove težnje kako na ovom tako i na budućem svijetu bolje od namaza.

Ovo je zbog toga što su namazi primarni povezujući kanal između roba i njegovog Gospodara, njegovog Stvoritelja i Opskrbitelja. Prema tome, namazi otvaraju robu kapije blagoslova, koristi i uzvišenih dobara, a zatvaraju vrata zlu i njegovim nagovorima. Namazi osiguravaju i opskrbljuju roba Allahovom uputom, vode ga u pravom smjeru i snabdijevaju ga elementima uspjeha, dobrog zdravlja, dobra, dobrobitnosti, zadovoljstva, ugodnosti, veselja, istinskih zadovoljstava i stvarne sreće, od kojeg će sve ovo hitati na robovljevu stranu, obuhvatiti ga i neprestano služiti njegovim potrebama. 

Odlomak iz knjige: “Poslanikova medicina” ibn Kajjim

Ibn Kajjim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, doživljava kao prenositelja Objave koja je lijek za ljude. Poslanikov Sunnet najbolja je praktična primjerna tog lijeka. Zato on piše knjigu Poslanikova medicina.  

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button