Islamske teme

Daj nam dobro na ovome i budućem svijetu i sačuvaj nas vatrene kazne

ISLAMSKI POGLED NA SVIJET

„Moj Bože! Naš Gospodaru! Daj nam dobro na ovome i budućem svijetu i sačuvaj nas vatrene kazne“ (1-397)

Porijeklo hadisa

Kao i prethodni tako i ovaj hadis prenose dvojica glavnih imama hadisa, koji su poznati po zajedničkom nazivu „Šejhan“, Buharija i Muslim od Enes b.Malika.

Povod nastanka

Poslanik je jednom otišao u posjetu svome drugu koji je ležao na bolesničkoj postelji. Kada mu je ušao u sobu i nakon pitanja o zdravlju, Poslanik ga je upitao: „Da li si molio Allaha za nešto?“ Ovaj je rekao: „Učio sam ovo: „Moj Bože! Ako ćeš me kazniti na Ahiretu, kazni me na ovome svijetu“, a Poslanik je rekao: „Mi ne možemo tako govoriti, treba reći: „Moj Bože! Naš Gospodaru! Daj nam dobro na ovome i budućem svijetu i sačuvaj nas džehennemske kazne.“

Komentar

„Ne idite u krajnosti“, Poslanikove su riječi, a Begavi kaže da krajnosti vode u ludilo. Put islama je put zlatne sredine, ne treba pretjerivati ni u čemu, nije vrijednost u djelu koje je kratkotrajno već u onome što je dužeg vijeka. Zato je Poslanik često govorio da Allah voli djela koja se trajno rade, pa makar i mala bila (Tirmizi).

Iz povoda gornjeg hadisa vidimo da Poslanik ne odobrava fanatizam, on ne prihvata dovu u kojoj čovjek moli Allaha da ga kazni, na ovome svijetu. Njegova dova je neosnovana, jer ni najveći grješnik ne treba gubiti nadu u Allahovu milost.

„Reci: „O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! (Ez-Zumer, 53).

Na osnovu ovoga kao i brojnih drugih ajeta i hadisa s pravom konstatujemo da je islamski pogled na svijet univerzalan i prihvatljiv za svakog ko trezveno rezonuje. Poslušajmo i ove Allahove riječi:

Ima ljudi koji govore: „Daj Ti nama, Gospodaru naš, na ovome svijetu!“ Takvi na onome svijetu neće imati ništa.“ A ima i onih koji govore: „Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju.“ (Al-Bekara, 200,201).

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amina Brajlović

 

Povezani članci

Provjerite također
Close