Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Mirsad Mahmutović"

Nemojte psovati mrtve, pa da uznemiravate žive

"Nemojte psovati mrtve, pa da uznemiravate žive." Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenosi imam Ahmed b. Hanbel u svome Musnedu, a prenosilac je Mugira b. Šu'be, radijallahu anhu. Povod nastanka Ibn Sa'd, Hakim i Ahmed zabilježili su podatak u kojem se kaže da su ljudi ogovarali Abbasovog oca i pred njim govorili kako je on

Željeti svome bratu ono što i samom sebi

"Niko od vas neće biti vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi." Porijeklo hadisa Ovaj se hadis nalazi u šest poznatih hadiskih zbirki (Kutubu sitte), osim kod Ebu Davuda, a prenosilac je Enes b. Malik, radijallahu anhu. Povod nastanka Prenosilac ovoga hadisa bio je sluga Allahovom Poslaniku deset

Ispravan nijet ne propada

     „Tebi pripada ono što si naumio, o Jezide, a tebi, Ma'nu, ono što si uzeo.“      Porijeklo hadisa      Prenose ga Buharija i Ahmed , od Ma'na b. Jezida, radijalahu anhu.      Biografija prenosioca      Riječ je o prenosiocu Vjerovjesnikovog hadisa koji je učestvovao u Bici na Bedru, zajedno sa svojim

Mehmed ef. Handžić: O opasnosti izmišljanja dova

Gotovo da nema zbirke hadisa koja nema poglavlje o dovi. Međutim, pored kur'anskih i hadiskih dova naši ljudi su skloni učiti razne dove bez nekog sadržaja i značaja, a neke znaju biti i štetne. O ovome pisao je i rahm. Mehmed Handžić, naš uvaženi muhaddis. U njegovoj poznatoj 'Zbirci izabranih dova',

Nije dopušteno proklinjati ljude

„Ako je on Dedždžal, nećeš ga moći savladati, a ako nije, nemaš koristi da ga ubiješ!“ Porijeklo hadisa Prenosi ga Buharija u Sahihu, od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma. Povod nastanka Omer b. Hattab, radijallahu anhu, zaputio se s Poslanikom i grupom ashaba do Ibn Sajjada. Našli su ga kako se igra sa djecom

Na Ahiret preselio Mirsad ef. Mahmutović

Mirsad ef. Mahmutović preselio je na Ahiret 28. oktobra 2019. godine, a dženaza će se obaviti u utorak, 29. oktobra, poslije ikindije u mezarju Tramošnjik u Gračanici kod Visokog Mirsad ef. je rođen 4.9.1953 godine u Boškovićima kod Zenice. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu, a nakon studija hadisa na Univerzitetu “El-Džamiatu

Zaista je stid dio vjere

"Zaista je stid dio vjere". (1-516) Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenose Šejhan, Buhari i Muslim, te Tirmizi od Ibn Omera. Sujutija ga ubraja među mutevatir predaje. Povod nastanka U djelu "El-Džamiul-Kebir" bilježi se predaja od Hasana Basrije i Ebu Bekra kako je Poslanik čuo nekog čovjeka da prekorava svog brata zbog toga što

Vaš namaz u kući je svjetlost, pa osvjetljavajte njime svoje kuće

"Namaz jednog čovjeka u njegovoj kući je svjetlost, pa osvjetljavajte njime svoje kuće" (1-430) Porijeklo hadisa Hadis prenosi Ahmed u Musnedu, Ibn Madže u Sunenu od Asim b. Amra i Omer b.Hattaba. Povod nastanka Asim b.Amr prenosi da je jedna grupa ljudi iz Iraka došla kod Omera b.Hattaba r.a. i pitali ga

Za koji propust prijeti kazna u kaburu?

“Kada neko od vas obavlja mokrenje neka pripazi na svoju mokraću.” (1:104) Porijeklo hadisa Zabilježio ga je Ebu Davud, Bejheki od Ebu Musa el Eš’arije. Biografija prenosioca Prenosilac ovog hadisa je poznati sahabija Ebu Musa Eš’ari, inače čuven po brojnim odlikama i moralnim kvalitetima. Stanovao je u Mekki ali je po primanju islama morao

U ranom ustajanju je bereket

Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenose autori četiri sunena (Ashabu-Sunen), a prenosilac je Sahn El-Amiri. Istu predaju ističe i Enes b. Malik koju je zabilježio Ibn Nedždžar. Uzrok nastanka Alejhisselam je sa Enes b. Malikom jedne večeri šetao po Medini, i njenoj okolini. Zadržali su se duže vrijeme pa kada su se vraćali vidjeli

Top