Biseri mudrostiU Fokusu

Uzvišeni Allah daje opskrbu vjerniku odakle se i ne nada!

„Uzvišeni Allah daje opskrbu vjerniku odakle se i ne nada“ (1-15)

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis zabilježio je Dejlemi u svome senedu od Ebu Hurejre, Bejheki i Hakim od Alije b. Ebi Taliba i Kadai od Džafer b. Muhammeda.

Biografija prenosioca

Prednji hadis zabilježen u navedenom citatu došao je preko trojice prenosilaca (ravija). O jednom je već bilo riječi, a to je Ebu Hurejre. O ostaloj dvojici kazat ćemo nešto ukratko.

  1. Alija b. Ebi Talib je jedan od najpoznatijih Alejhisselamovih  drugova. Islam je primio vrlo rano, isticao se u svojoj oštroumnosti i pobožnosti. Oženio se Alejhisselamovom kćerkom Fatimom. Bio je poznat i po nazivu Ebu Turab. Prvi je musliman iz redova omladine, i klanjao je prvi sa Alejhiselamom. Umro je u šezdeset petoj godini života („Tehzibu t-Tehzib“ -334).
  2. Džafer b. Muhammed je također sahabija iz prvih redova. Bio je tačan i pouzdan. Posebno je bio precizan u doslovnom prenošenju hadisa. Hadise je prenosio od: Alije b. Husejna, Muhammed b. Munakedira, Urveta i dr. A od njega: Šube, oba Sufjana (Es-Sevri i Ibn Ujejna), Malik i dr. Rođen je osamdesete godine po h., a umro 148. („Tehzibu t-Tehzib“ 2:103).

  Povod nastanka hadisa

Na jednom sijelu grupa ashaba diskutovala je o nafaki tj. raspravljali su o pitanju opskrbe. Mišljenja su bila podijeljena, pa je Alija predložio da se ode do Poslanika kako bi našli pravi odgovor. Kada su mu došli, rekli su: „O Božiji Poslaniče! Došli smo da te pitamo o nečemu“! A on je rekao: „Ako želite pitajte a ako hoćete ja ću vas obavijestiti (i bez pitanja), a potom je rekao: „Došli ste da me pitate o opskrbi. Uzvišeni Allah kaže:

    „A onome ko se Allaha boji On će izlaz naći i opskrbiti ga odakle se i ne nada“. (Et-Talak:2-3).

Međutim ovdje treba spomenuti da je osnov nafake od Allaha zagarantovan za svako živo biće, a na čovjeku je da je uvećava i raspoređuje.

Izvor: POVODI NASTANKA NEKIH HADISA

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba priredila: Neira Pašović

Povezani članci

Back to top button