Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "nafaka"

Poučna priča: Nafaka uvijek pronađe svoj put!

„Ispričao mi je šejh Sadik al-Madžidi, bivši afganistanski ministar u Egiptu, kako je jednom dobio važan politički zadatak u Rusiji. Pošto se plašio da će na putu prolaziti kroz mjesta čiji stanovnici ne kolju meso na halal način, a kod sebe je imao dvije kokoši, zatražio je da mu ih

Nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt

Allahovo lijepo ime Er-Rezzak – Onaj Koji obilnu opskrbu daje, spomenuto je u Ku'ranu samo jedanput: ”Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!” (Ez-Zarijat, 58.)  Dok je sintagma: Hajrur-Razikin – Najbolji Opskrbitelj, spomenuta na pet mjesta u Kur'anu, a riječ rizk – opskrba, spomenuta je na više od sto mjesta u Kur'anu. U svom djelu El-Mufredat, Ragib el-Isfahani

Rizk, nafaka i Allahova milost

Izbor hadisa Uistinu, nafaka traži čovjeka više nego što ga traži smrt. Džibril mi je u srce stavio (poruku) da niko neće umrijeti dok ne ispuni rok svoga življenja i ne iscrpi svoju nafaku. Pa, bojte se Allaha i nafaku na dozvoljen način tražite. Nemojte da vas zastoj nafake navede

Šta je nafaka?

Nafaka je sve ono čime se čovjek koristi, svejedno da li je to halal ili haram, lijepo ili ružno. Sve ono čime se koristiš je tvoja nafaka. Ono čime se ne koristiš, makar to i posjedovao, nije tvoja nafaka, već nafaka drugoga. Postoji razlika izmedu sticanja i nafake i između

Nafaka: Uloga nauke u ugodnostima života

Sve stvari koje su neophodne za život čovjeka Uzvišeni Allah je stvorio na ovoj planeti. Nauka je u stanju samo da čovjeku obezbijedi ugodnosti i raskoš života, a nije u stanju da mu obezbijedi te neophodne stvari. I ne samo to, već nauka u svim vidovima opskrbe na ovome svijetu

Ribari, namaz i njihova nafaka

Grupa muslimana je otišla na Crveno more da lovi ribu. Na lađi su proveli tri dana i noći, ali nisu upecali nijednu ribu. Uredno i na vrijeme su obavljali pet propisanih namaza, a kraj njih je bila grupa ljudi koji nisu nikako klanjali, a imali su jako dobar ulov. Tako

Nafaka potrebe i nafaka vremena

UGLOVI NAFAKE SU MEĐUSOBNO JEDNAKI Dužnost čovjeka je da pitanje nafake posmatra iz više uglova, koje će tada, rečeno matematičkim jezikom, naći je­dnakima. Potrebno je takoder da ima u vidu ključ sticanja nafake, a to je usavršavanje i upotpunjenje posla. Ukoliko se ljudi klone poslovanja sa nekim čovjekom, mora da im on

Sadaka liječi bolesnog, odstranjuje tugu i povećava nafaku

Sadaka - čak i ona mala - briše grijehe, osvjetljava srce, odstranjuje tugu i povećava nafaku. U ovom članku donosimo nekoliko korisnih životnih savjeta dr. Aida el-Karnija Grijesi su izvor agonije i žalosti, oni su uzrok nesreća, katastrofa i kriza, zato se čuvaj grijeha. Neka te ne pogađa ružan ili loš govor koji

Klanjaj namaz – povećaj svoju nafaku!

„O vjernici! Neka vas imanja vaša, a i djeca vaša, ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine – bit će izgubljeni.“ Kur'an, sura El-Munafikun, ajet 9. Kao jedan od čestih izgovora za neobavljanje namaza, ljudi navode težak materijalni položaj i traganje za ovosvjetskim dobrima. Zaboravljaju pritom da

Top