Islamske teme

Ko želi da njegova zarada bude poštena i halal treba da se čuva…

Težnja za poštenom halal zaradom i izdržavanjem

– da bez opravdanja ne kasni za bilo koju dužnost;

– da svojim radom nikog ne uznemirava;

– da mu je namjera sačuvati sebe i svoju porodicu od harama; a ne po svaku cijenu povečati imetak i podići standard;

– da ne pretjeruje u poslu i

– da ne smatra da je nafaka samo od njegovog rada nego od Allaha, dž.š.

Ebul- Lejs es- Samarkandi, autor djela „Tenbihu-l-gafilin“ preporučuje još i sljedeće:

– u poslu ne smijemo varati i obmanjivati;

– ne smije se krivo mjeriti;

– prilikom kupoprodaje ne smije se krivo zaklinjati;

– ne smije se prisvajati ono što je tuđe;

– nikome se šteta nanositi ne smije;

– ne smije se postupati grubo sa stokom koja radi niti se ona smije premarati.

Izdržavati sebe i svoju porodicu poštenom zaradom je nešto najbolje i najljepše i to je temelj svakog hajra i napretka.

Izvor: ”Pouke o moralu i bogobojaznosti”

Autor: Derviš Spahić

Za Akos.ba priredila: Samira Muratović

 

 

Povezani članci

Back to top button