Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Islam se temelji na pet stvari

ZNACI ISLAMA

Islam se temelji na pet stvari

Znaci islama su: „Vjerovati da nema drugog Boga osim Allaha, da je Muhammed alejhisselam Njegov poslanik, obavljati namaz, davati zekat i izbjegavati sve oblike idolopoklonstva (širka)“  (1-8)

 Korijen hadisa

Hadise ovakvog značaja prenose mnogi popisivači hadisa, a u gornjem obliku zabilježio ga je Bejheki od Behz b. Hakima.

Biografija prenosioca

Behz b. Hakim je sin Muavije b. Hejda, a puno mu je ime Ebu Abdulmelik El-Kušejri. Hadise je prenosio od oca, Hišama b. Urveta i dr. A od njega su prenosili Sulejman Temimi, Džerir b. Hazim i dr. Behz b. Hakim se smatra pouzdanim i tačnim prenosiocem hadisa. Tako ga je okarakterisao Jahja b. Me in, a njegova je ocjena po ovom pitanju mjerodavna. Takvog mišljenja je i imam Tirmizi, autor Sunena. („Tehzibu t-tehzib“ 1:498).

 Povod nastanka hadisa

Djed Behz b. Hakima Mu avija b. Hejda kaže da je došao Poslaniku i rekao mu „O Božiji Poslaniče! Došao sam da te pitam šta nam donosiš od tvoga Gospodara?“, a Poslanik mu odgovori: „Islam“. „A kakvi su njegovi znakovi?“ – ponovo je upitao. Poslanik mu je citirao gore navedeni hadis.

Komentar hadisa

Ovaj hadis obuhvata glavne temelje dini-islama. Ne može se ni zamisliti islam bez navedenih odredbi koje je svaki njegov pripadnik dužan prihvatiti i njegovati. Sličan ovome je i hadis koji prenosi Abdullah b. Omer, a koji glasi: „Islam se temelji na pet stvari“, a potom navodi pet poznatih islamskih šartova. Istu poruku sadrži hadis u kojem Poslanik daje uputstva Mu az b. Džebelu prije polaska u Jemen. Tom prilikom mu je rekao: „Ti ideš u zemlju gdje žive ljudi dviju obavljenih vjera (jevreji i hrišćani). Prvo što ćeš uraditi pozovi ih da vjeruju u jednog Stvoritelja. Ako to prihvate, poduči ih obavljanju namaza, pa ako i to prihvate obavjesti ih da im je Allah odredio davanje zekata, koji će uzimati od njihovih bogataša i davati njihovim siromasima“ (Sunen Nesai 5:2)

Nije teško zaključiti na osnovu prednjih predaja da je glavna stvar u vjeri prihvatanje i priznavanje Allaha Uzvišenog kao neospornog Stvoritelja, poslije čega slijede praktična primjena glavnih vjerskih principa.

Izvor: ”POVODI NASTANKA NEKIH HADISA”

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba priredila: Neira Pašović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com