Islamske teme

Zaista je stid dio vjere

“Zaista je stid dio vjere”. (1-516)

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenose Šejhan, Buhari i Muslim, te Tirmizi od Ibn Omera. Sujutija ga ubraja među mutevatir predaje.

Povod nastanka

U djelu “El-Džamiul-Kebir” bilježi se predaja od Hasana Basrije i Ebu Bekra kako je Poslanik čuo nekog čovjeka da prekorava svog brata zbog toga što je previše stidan. Poslanik mu je prišao i rekao prednji hadis.

Komentar

O stidu kao vrlini a nikako kao negativnosti bilo je govora u hadisu broj 90. Ono što je najbitnije ovdje spomenuti, jeste činjenica, da islamsko učenje posebno nauka o odgoju, njeguje stid kao lijepu osobinu koja pomaže u odgajanju mladih. Jer, da nije stida šta bi neki ljudi ili djeca radili. Koliko je Poslanik vodio računa o ovome vidjet ćemo iz nekoliko predaja koje ćemo samo navesti, a čitaocu ostavljamo da o njima razmisli.

  • “Stid je sav od dobra (Muslim).
  • “Stid donosi samo dobro” (Buharija).
  • “Stid je dio vjere” (Buharija).
  • “Svako ima svoju etiku, etika islama je stid”
  • (Ibn Madže). “Stid je nakit onoga ko ga ima” (Tirmizi).
  • “Da ne bi stida savladala bi me laž” (Buharija).
  • “Četiri stvari su sunnet svih pejgambera: stid, miris, misvak i ženidba” (Tirmizi).
  • “Imaju dvije osobine koje Allah posebno voli: stid i blagost” (Ibn Madže).

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Elmedina R.

Povezani članci