Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "stid"

Zašto je stid važna osobina vjernika

Allahov Poslanik, a.s., je na različite načine ukazao kolika je važnost stida u životu svakog vjernika. Neki od hadisa koji govore o tome su: Abdullah b. Amr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada Allah zamrzi nekog roba, On od njega uzme stid. A nakon što mu oduzme stid, sa

Nedostaje li nam istinskog stida

Stid je jedan od najvažnijih pojava u lijepom ponašanju (ahlaku). Stid je čuvanje od ponašanja i pojavljivanja na način koji je suprotan islamskim propisima. Poslanik, a.s., je rekao: „Stid ne dolazi osim sa dobrom.“ Nedostatak stida se javlja zbog umiranja vjere i udaljavanja od temeljnih vjerskih principa. Gdje nema imana (vjere)

Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“ Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“ Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava

Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!

„Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu.“ (Bilježi: Ibn Madždže) Stid je jedna od temeljnih odrednica na kojoj počiva jedno društvo. Stid je taj koji u velikoj mjeri utječe na ponašanje pojedinaca i društva u cjelini. Početak propasti svakog pojedinca i društva je s

Stid – dio imana

Od čovjekova postanka ljudi su se razlikovali jedni od drugih. Nešto to su pojedini narodi smatrali vrlinom, drugi su smatrali pokuđenim. Ali, postojale su i postoje vrline koje su svi narodi ,u svim vremenima, smatrali poželjnim, nekada i obaveznim. Jedna od tih vrlina je i stid. Stid se

Top