Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "stid"

Zaista je stid dio vjere

"Zaista je stid dio vjere". (1-516) Porijeklo hadisa Ovaj hadis prenose Šejhan, Buhari i Muslim, te Tirmizi od Ibn Omera. Sujutija ga ubraja među mutevatir predaje. Povod nastanka U djelu "El-Džamiul-Kebir" bilježi se predaja od Hasana Basrije i Ebu Bekra kako je Poslanik čuo nekog čovjeka da prekorava svog brata zbog toga što

Zašto je stid važna osobina vjernika

Allahov Poslanik, a.s., je na različite načine ukazao kolika je važnost stida u životu svakog vjernika. Neki od hadisa koji govore o tome su: Abdullah b. Amr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada Allah zamrzi nekog roba, On od njega uzme stid. A nakon što mu oduzme stid, sa

Nedostaje li nam istinskog stida

Stid je jedan od najvažnijih pojava u lijepom ponašanju (ahlaku). Stid je čuvanje od ponašanja i pojavljivanja na način koji je suprotan islamskim propisima. Poslanik, a.s., je rekao: „Stid ne dolazi osim sa dobrom.“ Nedostatak stida se javlja zbog umiranja vjere i udaljavanja od temeljnih vjerskih principa. Gdje nema imana (vjere)

Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“ Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“ Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava

Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!

„Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu.“ (Bilježi: Ibn Madždže) Stid je jedna od temeljnih odrednica na kojoj počiva jedno društvo. Stid je taj koji u velikoj mjeri utječe na ponašanje pojedinaca i društva u cjelini. Početak propasti svakog pojedinca i društva je s

Stid – dio imana

Od čovjekova postanka ljudi su se razlikovali jedni od drugih. Nešto to su pojedini narodi smatrali vrlinom, drugi su smatrali pokuđenim. Ali, postojale su i postoje vrline koje su svi narodi ,u svim vremenima, smatrali poželjnim, nekada i obaveznim. Jedna od tih vrlina je i stid. Stid se

Top