Biseri mudrostiIslamske teme

Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“

Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava (El-Efjeh). Kraj nje su hurije koje je Allah stvorio od šafrana. Igraju se s biserima i draguljima i Allaha slave sa sedamdeset hiljada  jezika. Glasovi su im ljepši od Davudovog, a.s., glasa i govore: ‘Mi smo za one koji su namaze klanjali s poniznošću i prisutnošću srca.’ Pa Allah Uzvišeni kaže: ‘Nastanit ću ih  u Svoju kuću i učinit ću ih Svojim posjetiteljima.“

Prenosi se da je Uzvišeni Allah objavio Musau, a.s: „Musa, kada Me spominješ neka su tvoji  organi ispražnjeni! Kada Me spominješ, budi skrušen i smiren! Kada me spominješ, neka tvoj jezik bude iza tvoga srca! Kada staneš pred Mene, stoj kao ponizni rob i obraćaj Mi se srcem punim straha i iskrenim jezikom!“

Imam El-Gazali u Mukašefetul-kulub

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button