Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "skrušenost"

Osobine i postupci su indikator kvalitete obavljenih namaza

Cilj ibadeta je da odgoji čovjeka i popravi njegovu dušu i ponašanje. U tom smislu Kur’an i sunnet su dva svijetla i svako ko ih prigrli Uzvišeni Allah ga uzima pod svoje okrilje. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan: kada ga nevolja snađe - brižan je,

Hušu’u u namazu: Simptomi nedostatka skrušenost

 Ovaj članak je pokušaj da se prisjetimo važnosti hušu'u-a/skrušenosti u našim namazima, šta je poboljšava, zašto bismo stalno trebali paziti na svoj namaz, te neki produktivni savjeti kako da unaprijedimo svoju skrušenost. Hušu'u je riječ arapskog porijekla koja se odnosi na poniznost ili skrušenost  u toku naših svakodnevnih namaza. Značenje i

Korisni savjeti za postizanje skrušenosti u namazu

 Zar ne bi bilo lijepo da imamo neku vrstu štita oko nas dok klanjamo koji bi nas štitio od stvari koje nam odvlače pažnju? Da! Pa evo lijepih vijesti: svako od nas može i treba izgraditi štit koji će čuvati naš namaz onako kako je to preporučeno u Kur'anu i sunnetu.

Allahu moj dozvoli mi da uživam i osjetim slast namaza

Nedavno mi je došao jedan brat i podijelio mi svoje iskustvo iskušenja s namazom. Rekao je da je imao iskušenje s namazom toliko da ga je to činilo tužnim i da bi dovio: “Allahu moj, dozvoli mi da uživam i osjetim slast namaza”. On je kazao da se borio da klanja na

Namaz čine četiri stvari

Ljudi od spoznaje su rekli: „Namaz se sastoji od četiri stvari: započinjanje sa znanjem, stajanje sa stidom, obavljanje s poštivanjem i izlazak sa strahom.“ Neko od uleme je rekao: „Ko ne sabere srce sa ka suštini, namaz mu je pokvaren.“ Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „U džennetu ima rijeka po imenu Mirisava

Kako da povećate skrušenost u namazu?

 Da bi se postigla određena ili što bolja skrušenost u namazu a skrušenost u namazu je jedna od osobina uspjelih (uspješnih) vjernika, kako kaže Uzvišeni: "Uspjeli su vjernici, oni koji su u svojim namazima skrušeni." (El-Mu'minun, 1-2), potrebno je svoje misli i dušu, pripremiti prije obavljanja namaza a onda takve

Top