Islamske teme

U čemu se oholost najčešće ispoljava

-Oholost se najčešće ispoljava u znanju. Ona se tako brzo pojavi kod nekih priučenih ljudi da odjednom postanu umišljeni da su pokupili svo znanje i dospjeli do vrhunca.

Kao rezultat toga, kod takvih ljudi se javlja osjećaj više vrijednosti s jedne, i ponižavanje, omalovažavanje i držanje neznalicama ostalih ljudi, s druge strane. Što je još gore, takvi ljudi se vremenom uobraze i sebe počnu da smatraju vrijednijim kod Uzvišenog Allaha od ostalih ljudi.

-Oholost se, zatim, često ispoljava po pitanju porijekla i pripadnosti, tako da oni koji vode plemićko porijeklo ponižavaju one koji ne vode, čak i u slučaju kada su ovi po znanju i djelima bolji od njih. Takvo ponašanje spada u svojevrsni vid džahilijeta.

  1. Oholost se, zatim, ispoljava u imetku, tako što se pokazuje u luksuzu i rasipanju imetka.
  2. Oholost se, zatim ispoljava u ponošenju sa brojem pristalica, prijatelja, porodice i sl.

Ovo su samo neke od stvari kojima se ljudi jedni nad drugima ponose i oholo ponašaju.

Znaj da se oholost može ispoljavati i u čovjekovim osobinama, kao što su dizanje glave, gledanje poprijeko, način i ton govora, način hodanja, stajanja i sjedenja, te kretanja i mirovanja. Neki u svojoj oholosti ispoljavaju sve navedeno, dok neki djelimično ispoljavaju, a djelimično djeluju uobičajeno.

U oholost spada i to kada neko voli da drugi pred njim ustaju na noge, ili kada sa drugima ide da on bude na čelu, a da ostali idu iza njega ili sa strane.

Skromnost i lijepo vladanje bili su praksa Allahova Poslanika, s.a.v.s., i svaki vjernik ga u tome treba slijediti. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je sam obavljao mnoge kućne poslove, muzao bi ovce, popravljao obuću, krpio odjeću i jeo zajedno sa svojim slugom. On je lično odlazio na pijacu i kupovao šta mu treba i nije ga bilo stid da na ruci nosi posudu. Rukovao se i sa bogatim i sa siromašnim. Prvi je selam nazivao koga god da je sreo, svejedno radilo se o mlađem ili starijem. Kad god bi ga neko pozvao, odazivao se na poziv i nikada nije omalovažavao ono na šta bi bio pozvan. Bio je lijepe naravi, prijatan u društvu, vedra lica, strog ali odmjeren, skroman i nije dozvoljavao da se ponizi, darežljiv, ali ne i rasipan. Bio je osjećajan i nježan.

Molimo Uzvišenog da nas Svojom milošću i dobrotom pomogne i od oholosti sačuva.

KAKO SE LIJEČI OHOLOST I POSTIŽE SKROMNOST?

Znaj da je oholost od teških grijeha i da je čišćenje od oholosti stroga obaveza svakom pojedincu. Oholost se ne iskorjenjuje samo pukom željom za njenim nestankom, već dugotrajnim liječenjem i otkalnjanjem uzroka zbog kojih se ona pojavljuje.

Neophodno je sasijecanje njenih korijena na mjestu gdje se  razvija, tj. u srcu, kroz upoznavanje svojstava Uzvišenog Allaha i spoznaju da uzvišenost i veličanstvo pripada samo Allahu, a zatim upoznavanje svoje manjkavosti te da mu kao takvom dolikuje samo poniznost i skromnost.

Izvor: Lađa mudrosti

Autor: Irfan Hajrudin

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button