Islamske teme

Zašto je stid važna osobina vjernika

Allahov Poslanik, a.s., je na različite načine ukazao kolika je važnost stida u životu svakog vjernika.

Neki od hadisa koji govore o tome su:

Abdullah b. Amr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada Allah zamrzi nekog roba, On od njega uzme stid. A nakon što mu oduzme stid, sa njim se počnu družiti samo omražene osobe. Zatim mu oduzme sposobnost čuvanja emaneta. Nakon što mu oduzme sposbnost čuvanja emaneta, udalji ga i od Svoje milosti. A nakon što ga udalje od Svoje milosti, prekine svaku njegovu vezu sa islamom. Nakon što prekine njegovu vezu sa islamom, takav se susreće samo sa prokletim šejtanom.“ (Ibn Madždže, Fiten, 26, Bejheki, Šu’abu’l-Iman, 10/165)

Ibn Abas, r.a., je rekao: „Stid i iman idu jedno uz drugo. Kada čovjek ostane bez stida, onda ostaje i bez imana.“

Ibn Omer, r.a., prenosi: „Jedne prilike je Allahov Poslanik, a.s., prošao pored čovjeka koji je korio svoga brata govoreći mu: ‘Ti si previše stidan!’ Tim riječim, želio je reći da mu toliki stid šteti. Međutim,  čuvši to Allahov Poslanik, a.s., reče: ‘Pusti ga, zasigurno je stid od imana!’“ (Buharija, Edeb, 75; Muslim, Iman, 60)

Druge prilike je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Stid je jedan ogranak imana.“ (Buharija, Edeb, 75; Muslim, Iman, 57,58)

„Stid ne donosi ništa drugo osim dobra.“ U Muslimovoj predaji stoji: „Stid je u cijelosti hajr (dobro).“ (Muslim, Iman, 60, Ebu Davud, Edeb, 7)

Ešedž el-Asri r.a., prenosi: „Allahov Poslanik, a.s., mi je rekao: „Kod tebe su prisutne dvije lijepe osobine koje Allah voli.“ – Upitao sam ga koje su to osobine, a on, a.s., mi reče: „Blagost i stid!“ – Zatim sam upitao: ‘Da li su te osobine prisutne od ranije ili su nove?’ Allahov Poslanik, a.s., odgovori: „Prisutne su od ranije.“ – Potom sam kazao: ‘Neka je hvala Allahu Koji me stvorio sa te dvije osobine koje voli.’“ (Buharija, El-Edebu’l-Mufred, br. 584, Muslim, Iman, 26)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci