Islamske teme

Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!

„Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu.“ (Bilježi: Ibn Madždže)

Stid je jedna od temeljnih odrednica na kojoj počiva jedno društvo. Stid je taj koji u velikoj mjeri utječe na ponašanje pojedinaca i društva u cjelini. Početak propasti svakog pojedinca i društva je s gubitkom stida. Stid je aktivno svojstvo koje čovjeka izdiže iznad svih nemoralnih postupaka. Stoga, u čijem srcu se ugnijezdio stid, nezamislivo je da taj učini grijeh u formi mita, prevare, javne laži, bluda, krađe i drugih, vjerom zabranjenih stvari.

U arapskom jeziku, etimološko značenje riječi stid, isto je što i život (hajat). Tako kada kažemo za nekoga da je stidan, to znači da je njegovo srce ispunjeno životom i da je, kao takvo, otporno i imuno na činjenje razvrata i velikih grijeha. Pogledamo li vezu između života, srca i stida, vidjet ćemo da je srce ispunjeno životom u onolikoj mjeri u kolikoj mjeri je ispunjeno stidom. Ako iz srca iščezne stid, ono je mrtvo, a smrću srca, širom se otvaraju vrata za sve poroke i nevaljalštine. Neko je kazao: „Najpotpuniji ljudski život je onaj koji je najispunjeniji stidom.“ 

Hfz. Dr. Halil Mehtić

Akos.bA

Povezani članci