Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "mehtic"

Plakanje prilikom učenja Kur’ana

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Zaista je ovaj Kur'an objavljen sa sjetom (tugom), pa kada ga učite plačite, a ako ne možete plakati onda ga učite plačnim glasom i učite ga melodično, jer ko se ne trudi da ga uči melodično nije naš." (Bilježi Ibn Madždže) Prenosi

Plačete li vi zbog propuštenih namaza?

Jednom sam, na ulazu u džamiju, sreo jednog starca. Oko njega bila je grupa razdraganih mladića. Kada ih je ugledao zaplakao je. Upitah ga: "Zašto plačeš dedo?" a on odgovori drhtavim i plačnim glasom: "Počeo sam redovno dolaziti u džamiju tek u starosti. Gledam u ove mladiće i zaplakah zato što me

I ptice, i žabe, i kopnene životinje slave Allaha dž.š.

Pjesnik je rekao: Sve živo i mrtvo Sve vode i gore Sve ptice i zvijezde Tespih Ti svoj zbore. A Uzvišeni kaže: “Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i Zemlji, a i ptice širenjem krila svojih…” Mnogobrojne vrste ptica širenjem krila slave Gospodara svoga što ih je nadahnuo i uputio. Bez

Zašto nam se dove ne uslišavaju?

U djelu El-Mustehlas fi tezkijetil-enfus, Seid Havva navodi razloge istaknutog islamskog mudraca i pobožnjaka Ibrahima bin Edhema, zbog kojih se, po njemu, dove ne primaju. Naime, jedanom su mu se njegovi savremenici obratili riječima: „Šta se ovo s nama dešava, molimo ali ne primjećujemo da nam se dove uslišavajau, a

Dozivajte ponizno i u sebi Gospodara svoga

Hvala Uzvišenom Gospodaru koji nas je zadužio dovom i učinio nas ovisnim o Njemu da bi nam život na ovom svijetu olakšao i da bi nas Sebi približio. Naka su odabrani blagoslovi i najpotpuniji selami Njegovom miljeniku, našem Vjerovjesniku koji se svome Gospodaru ponizno i draga srca obraćao. Neka je

Šejtan odvraća od zahvalnosti

Spoznavši da je zahvalnost jedna od najodabranijih čovjekovih vrlina i osoba koju Allah, dž.š., najviše cijeni, Iblis, la'netullahi alejh, zarekao se Uzvišenom Stvoritelju da će ljude odvraćati od zahvalnosti i navraćati ih na nezahvalnost. Njegove riječi prenosi Kur'ani kerim: ...kunem se da ću ih na Tvom putu presretati, pa

Davudova i Sulejmanova a.s. zahvalnost

Prenosi se da se Davud, alejhisselam, jednom obratio Allahu, dž.š., riječima: „O Gospodaru, Kako da ti se najbolje zahvalim kada je moje stalno zahvaljivanje Tebi, opet, blagodat Tvoja? O Davude, sad si mi se istinski zahvalio!" odgovorio mu je Uzvišeni. Davudov sin Sulejman, a.s., bio je Allahu, dž.š.,

O blagodatima Gospodara svoga kazuj!

Zahvalnost (šukr) se u Kur'anu časnom spominje na više od sedamdeset mjesta. To dovoljno kazuje o značaju zahvalnosti u svakodnevnom životu vjernika. Pod zahvalnošću se misli na hvaljenje i slavljenje Onoga ko je učinio neko dobročinstvo. Zahvalnost su, pored ostalog, islamski učenjaci definisali kao polovinu imana. Jednu polovinu sačinjava

Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš!

„Svaka vjera ima svoj moral, a moral islama počiva na stidu.“ (Bilježi: Ibn Madždže) Stid je jedna od temeljnih odrednica na kojoj počiva jedno društvo. Stid je taj koji u velikoj mjeri utječe na ponašanje pojedinaca i društva u cjelini. Početak propasti svakog pojedinca i društva je s

Čas rastanka

Allah, dž.š., veli: “Pazi, kada duša dospije do ključnih kostiju, i vikne se: ’Ima li vidara’ i on se uvjeri da je to čas rastanka, i noga se uz nogu savije. Toga dana će Gospodaru privođenje biti.” (El-Kijameh, 26-30) Kao što vidimo, Uzvišeni, subhanehu ve teala, u suri

Top