Islamske teme

Dozivajte ponizno i u sebi Gospodara svoga

Hvala Uzvišenom Gospodaru koji nas je zadužio dovom i učinio nas ovisnim o Njemu da bi nam život na ovom svijetu olakšao i da bi nas Sebi približio. Naka su odabrani blagoslovi i najpotpuniji selami Njegovom miljeniku, našem Vjerovjesniku koji se svome Gospodaru ponizno i draga srca obraćao. Neka je Allahova milost na njegovu porodicu i ashabe koji su ga na putu islama gorljivo slijedili, kao i na sve one koji su uzeli Allaha za zaštitnika i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za svoga uzora.

Allah Uzvišeni u Svojoj časnoj Knjizi veli: „Gospodar vaš je rekao: – Zovite me i ja ću vam se odazivati! Oni koji iz oholosti neće da Me mole – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.“ (Gafir, 60) 

Navedeni ajet ukazuje na obaveznost čovjekovog obraćanja dovom, Svevišnjem Stvoritelju, u svim korisnim pitanjima koja se tiču njegovog dunjaluka i ahireta. To obraćanje i molbe imaju smisla čak i u onome što se naizgled čini beznačajnijm shodno riječima Allahova poslanika: „Molite Gospodara za sve vaše potrebe, pa čak i za prekinuti kaiš na vašoj obući.“ (Tirmizi)

Na taj način čovjek iskazuje svoju potpunu pokornost i ovisnost o Allahu, dž.š., bez kojeg on nije dovoljan sebi i bez čije pomoći i utjecaja bi njegov život bio bi odveć tegoban i komplikovan.

 

Hfz. Dr. Halil Mehtić

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button