Islamske teme

Nedostaje li nam istinskog stida

Stid je jedan od najvažnijih pojava u lijepom ponašanju (ahlaku). Stid je čuvanje od ponašanja i pojavljivanja na način koji je suprotan islamskim propisima. Poslanik, a.s., je rekao: „Stid ne dolazi osim sa dobrom.“

Nedostatak stida se javlja zbog umiranja vjere i udaljavanja od temeljnih vjerskih principa. Gdje nema imana (vjere) nema ni stida. Zato je Poslanik, a.s., rekao: „Ono što je došlo do ljudi od govora prijašnjih poslanika je: ‘Ako se ne stidiš, radi šta god hoćeš’ „ što znači da je onaj ko nema stida spreman napraviti svakakve  gluposti, bez obzira na nivo obrazovanja.

Poslanik, a.s., je objasnio svojim ashabima, r.a., šta je to stid rekavši im: „Stidite se Allaha istinskim stidom!“ Prisutni ashabi su rekli: „Allahov Poslaniče, a.s., mi se, hvala Allahu, stidimo“ On im je odgovorio: „Ne mislim na to. Istinski stid od Allaha je da čuvaš svoju glavu i ono što je u njoj, i da paziš na svoj stomak i njegove prohtjeve i da ti je uvijek smrt na umu, jer onaj ko žudi za ahiretom on ostavlja dunjalučke ukrase. Ko tako radi istinski se stidi Allaha. (Tirmizi)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button