>
Učestalost srčanog i moždanog udara – jedan od simptoma smaka svijeta
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijestio: “Zaista je od predznaka Sudnjeg dana pojava iznenadne smrti.” (Et-Taberani u El-Mu'džemu-l-evsatu i El-Mu'džemu-s-sagiru – hasen) Iznenadne smrti su posebno izražene u ovom vremenu. Naime, nakon fascinantnog napretka prevoznih sredstava, povećan je i broj žrtvava, kako u automobilskom, tako u avionskom pa i brodskom... Read more
Vjernik će zbog smutnje bježati u planine
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je nagovijetio: “Uskoro će doći vrijeme u kojem će najbolja imovina jednog muslimana biti stado s kojim će on ići na vrhove planina i u kišovite predjele, sklanjajući se tako, kao vjernik, od smutnji.” (El-Buhari, Ebu Davud, En-Nesai, Ibn Madže i Ahmed – sahih) Ovim riječima... Read more
Vrijednost i ljepota noći kaderske
Ovo je najvrednija i najodabranija noć uopće. To je noć kontakta Neba sa Zemljom. To je događaj kakav Zemlja nije doživjela. Ništa se ne može porediti s ovom noći u smislu veličine, značaja i utjecaja na život čovječanstva. Noć Kadr znači Noć određivanja i planiranja, a može značiti i... Read more
Žena je prva primila islam i prva je bila šehid!
Vidim da je na moj prethodni status bilo puno polemike. Nije mi bio cilj izazivati polemiku, nego čitajući Muslimovu zbirku hadisa, naiđoh na onaj hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetuje žene da što više dijele sadaku i da što više uče istigfare, čime će da poboljšaju svoj ahiretski... Read more
Poslanikovo a.s. upozorenje na gojaznost i primjenu dijete!!!
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je preporučivao umjerenost u svim sferama ljudskog života, što uveliko doprinosi očuvanju zdravlja.  Pogledajmo samo hadis koji tretira umjerenost u jelu, pa će nam to sasvim biti jasno.  U predaji Mikdama b. Ma'dikeriba, r.a, Muhammed, s.a.v.s, kaže: «Goru posudu od stomaka čovjek ne može napuniti! Čovjeku... Read more
Smrt nije nestanak, nego početak novog života!!!
U čovjekovoj prirodi je da ne voli smrt i da zazire od nje. Međutim, u osnovi, ona je bolja za njega, jer ga približava drugom, boljem i vječnom svijetu. Mahmud b. Lebid prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, u tom pogledu, izrekao sljedeći hadis: «Čovjek prezire dvoje: prezire smrt, a... Read more
Da li je istinski iman ušao u naša srca???!!!
Abdullah b. Omer, r.a, prenosi predaju u kojoj kaže da je jedne prilike Vjerovjesnik, s.a.v.s, sa minbere glasno uzviknuo: „Skupino onih koji ste primili islam svojim jezicima a iman još uvijek nije ušao u vaša srca, nemojte uznemiravati muslimane, nemojte ih sramotiti i nemojte iznalaziti njihove mahane, jer, zaista,... Read more
Čuvajmo se potvore!
Koliko je potvora štetna i zarazna jasno ilustrira ovaj Aišin, r.a., slučaj.  Iako znajući da je ona Poslanikova, s.a.v.s., supruga a naša časna majka, ipak su čak i neki vjernici iznosili tu potvoru: „Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru!“ (En-Nur, 11)  Allah Uzvišeni pita te vjernike:... Read more
Poezija: Apel našem profesoru!
Bošnjacima je i ponos i dika Što imaju Kurdić Šefika , Da nam hadis i da'vu tumači Ovakav alim Bosni puno znači. Nekim čudnim ljudima i šejtanu smeta To što stiže ”s kraja na kraj svijeta” , Zavide mu na ‘ilumu i da'vi ŠEKUR vazovima svog Allaha slavi. Samo... Read more
Predznaci Kijametskog dana: Korištenje automobila i razgolićenost žena
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Pred Sudnji dan pojavit će se ljudi koji će putovati na udobnim sjedištima koja sliče jahalicama i dolazit će tako pred džamijska vrata a žene će im biti razgolićene i slabo obučene. Na njihovim glavama bit će frizure nalik grbama iznemoglih deva. Proklinjite ih,... Read more