Islamske teme

Veliki grijesi: Primanje poklona zbog zauzimanja za nekog

Ebu Umamete, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se bespravno zauzme za nekog, pa mu ovaj dadne hediju i on je primi, učinio je jednu vrstu kamate.” [1]

Učenjaci u ovom poglavlju takođe navode hadis u kojem Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Pokloni od radnika (namjesnika i sl.) su vrsta krađe.” [2]

Misli se na davanje poklona zbog interesa i lične koristi kojima se nanosi nepravda drugim ljudima.

Ibn Mes’ud, r.a., kaže: “Bespravno jedenje tuđeg imetka je da se za- uzmeš za svoga brata u nekom poslu, pa ti on nakon toga dadne hediju i ti je primiš.” On takođe kaže: “Ko zaštiti svog brata od nepravde/ zuluma pa mu on zbog toga dadne nešto, skupocjeno ili beznačajno, to je sticanje imetka na zabranjen način.” [3]

Ibn Kajjim i Zehebi -rahimehumellah- ubrajaju ovu vrstu grijeha u uzimanje mita, dok su ga Ibn Nuhas i Hejtemi odvojili kao posebnu vrstu grijeha.[4]


[1]    Hadis bilježi Ebu Davud

[2]    Hadis bilježi Ahmed

[3]    El-Kebair,str. 132

[4]    Pogledaj Tenbihul-gafilin str. 224 i Ez-Zevadžir 2/316

Odlomak iz knjige “Veliki grijesi”

Autor: Dr. Fuad Sedić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button