Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "grijesi"

Šta smanjuje nafaku i bereket u vašem životu?

Postoje dvije vrste uskraćivanja nafake: uskraćivanje imetka općenito, i uskraćivanje bereketa u imetku. Vjerodostojno se prenosi da je Ibn Abbas, r.a., rekao: "Svako učinjeno dobro djelo rezultira svjetlom na licu, svjetlom u srcu, obilnošću nafake, ljubavlju od strane drugih ljudi. A svako učinjeno loše djelo rezultira crnilom na licu, tminom u srcu, uskraćivanjem

Sadaka liječi bolesnog, odstranjuje tugu i povećava nafaku

Sadaka - čak i ona mala - briše grijehe, osvjetljava srce, odstranjuje tugu i povećava nafaku. U ovom članku donosimo nekoliko korisnih životnih savjeta dr. Aida el-Karnija Grijesi su izvor agonije i žalosti, oni su uzrok nesreća, katastrofa i kriza, zato se čuvaj grijeha. Neka te ne pogađa ružan ili loš govor koji

Osjećate li se loše kada učinite grijeh?

emocije

Ako se osjećate loše kada učinite grijeh, Ibn el-Dževzi je rekao nešto vrlo moćno o bolesnom srcu nasuprot mrtvom srcu. On je rekao: Ako se osjećate loše kada počinite grijeh, onda znajte da je to znak da je vaše srce još uvijek živo jer ne biste ništa osjećali da je

Preduhitri iskušenja pokajanjem za učinjene grijehe

Postoji samo jedan put koji nas udaljava od griješenja i čini ustrajnim u tevbi, a to je čišćenje i oslobađanje srca od negativnih osobina. Proces otklanja nedostataka i napuštanja loših osobina naziva se čišćenje srca. Ukoliko našu dušu ne dovedemo u potrebno stanje, onda nas na ahiretu očekuju teške patnje koje

Ponavljanje grijeha! Hoće li mi Allah oprostiti?

 Pitanje: Cijenjeni, želim da Vas upitam da li Allah oprašta grijehe koji se opetovano čine? Ako osoba počini grijeh i zamoli Allah za oprost,  pa onda ponovo učini isti grijeh i ponovo zamoli Allaha za oprost, da li Allah oprašta toj osobi?  Odgovor: Draga i cijenjena sestro, Molim Uzvišenog Allaha dž.š., da nam

Posljedice griješenja su podjeljenost i razjedinjenost

Najveća kazna za muslimane kada se udalje od islama i odaju grijesima, porocima i nepravdi jeste podjeljenost i razjedinjenost. Jer kaže Allah s.w.t.a. u Kur'anu: "Reci: ‘On je kadar da pošalje protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu

Istinski vjernik je milostiv prema grešniku

Ko dozna tajna robova a ne usvoji božansku milost, njegovo saznanje bit će mu smutnja i uzrok privlačenja teške nesreće. Prvo, čovjek ne smije sebe postaviti za kadiju i dželata nad Allahovim stvorenjima, niti umisliti da on treba uspostavljati pravdu između ljudi. Nasuprot, čovjek treba da na ovom stupnju, sebi predoči

Allah je Onaj koji prašta – Činimo teobu (pokajanje) što više

Čovjek nije izgubljen činjenjem grijeha, s jedne strane, a s druge strane grijeh kojeg čovjek počini može biti posljednji grijeh. Griješnik nije propao, niti je u beznadežnoj situaciji. Uzvišeni Allah je prvog čovjeka Adema, a.s., kada je on učinio grijeh, podučio kajanju (teobi) – putu povratka u okrilje božije milosti. S grijehom

Top