DuhovnostIslamske teme

Znakovi da je Allah primio naše ibadete i dobra djela

Islamski učenjaci spomenuli su određene znakove koji ukazuju na to da su ibadeti i dobra djela primljeni kod Allaha.

Svaki musliman i muslimanka, svaki pokajnik – pogotovo ako je njegovo pokajanje vezano za mubarek ramazan -, želi znati da li je Allah, dželle šanuhu, primio njegovo pokajanje (tevba), i njegova dobra djela. S tim u vezi, islamski učenjaci spomenuli su određene znakove koji ukazuju na to da su ibadeti i dobra djela primljeni kod Allaha.

Za saff.ba piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prvi znak primanja dobrih djela je da se čovjek ne vraća na grijeh nakon pokajanja i nakon pokornosti Allahu, jer je vraćanje na grijeh znak stradalništva. 

Jahja ibn Muaz, rekao je: ”Ko traži oprost svojim jezikom dok mu je srce vezano za grijeh i odlučnost da se vrati grijehu nakon mjeseca ramazana, i vrati se, tada se njegov post odbija i pred njim se zatvaraju vrata primanja ibadeta i dobrih djela.”

Drugi znak je briga i strah da Allah možda neće primiti njegova dobra djela, jer je Allah neovisan od naših ibadeta i naše pokronosti, kao što je Uzvišeni Allah rekao: ”Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.” (Lukman, 12.)

Treći znak je da vjernik, nakon činjenja dobrog djela, bude upućen na novo dobro djelo, tj., da nastavi činiti dobra djela.  

Četvrti znak je da vjernik svoja dobra djela vidi neznatnim i da ga ne obuzima osjećaj samodivljenja zbog dobrih djela, jer, bez obzira na količinu i veličinu njegovih dobrih djela, vjernik zna da njegova dobra djela ne znače ništa u odnosu na nebrojene blagodati koje mu je Allah podario.

Peti znak je nada da će Allah primiti njegove ibadete i dobra djela, i ustrajnost u dovi. Sâm strah od Allahove kazne, bez nade u Njegovu milost i oprost, nije dovoljan. Strah bez nade vodi u očaj, a nada bez straha vodi u sigurnost od Allahove kazne, i oboje je pokuđeno. Život vjernika se odvija između straha od Allahove kazne i nade u Njegovu milost i oprost.

Šesti znak je ljubav prema ibadetu i dobrim djela, a mržnja prema griješenju i nepokornosti Allahu, kao što se navodi u ajetu: One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju.” (Er-Ra’d, 28.)

Sedmi znak primanja dobrih djela je ljubav prema iskrenim vjernicima i dobrim ljudima. Kada Allah, dželle šanuhu, primi nečija dobra djela, On njegovo srce ispuni ljubavlju prema vjernicima.

Osmi znak primanja dobrih djela je ustrajnost u pokornosti Allahu i činjenju dobrih djela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Allahu su najdraža dobra djela koja se ustrajno čine, makar bila i mala.”  (Buharija i Muslim)

Allaha molimo da primi naše pokajanje, naš istigfar, naš namaz, post, sadekatul-fitr, zekat, učenje Kur’ana i sva druga dobra djela, da nam omili ibadet i pokornost Njemu, Uzvišenom, a omrzne griješenje i nepokornost, i da nas učini postojanim u činjenju dobrih djela sve do naše smrti. Amin!  

Povezani članci

Back to top button