>
Nekoliko metoda kako steći Allahovu milost
Tokom života Poslanik Muhammed, s.a.v.s., doživio je strašno iskušenje klevete u kojem je njegova mlada supruga Aiša, r.a., optužena za preljubu. Potvora se raširila unutar zajednice i prouzrokovala mnoštvo emocionalne zbunjenosti Aiši, r.a., i njenoj porodici. Ipak, Aiša, r.a., je bila ubjeđena da će joj Allah pomoći u toj... Read more
Ekologija sa islamskog aspekta
Jedna od najvažnijih karakteristika islama je, da je to religija koja posvećuje jednaku pažnju i ovom kao i budućem svijetu, ahiretu. Islam poziva muslimane da rade na uspostavi što bolje civilizacije, i istovremeno da se trude kako bi zaradili svoje mjesto u Džennetu. Read more
Čednost i čuvanje od nemorala vodi u Džennet!
Jedna od osobina onih koji će postići ono što žele i naslijediti Džennet jeste čednost i čuvanje stidnih mjesta. Uzvišeni Gospodar kaže: „I koji stidna mjesta svoja čuvaju – osim od žena svojih ili onih kje su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji i... Read more
Uravnotežena ishrana u islamu
Islam podstiče na to da se čovjek ne odriče onoga što je Allah dozvolio,pod uvjetom da ne pretjeruje i da sve s mjerom koristi.Poslanik s.a.v.s.,veli:Snažan je vjernik Allahu bolji i draži od slabog vjernika. Ovo poglavlje govori o stavu islama prema ishrani čovjeka,počevši od faze dok je čovjek još... Read more
Muž i žena su stubovi porodice
U temelju porodice stoji bračna veza, to jest muž i žena na kojima počiva zgrada zvana porodica. Skladan i harmoničan brak, po pravilu, znači skladan i harmoničan porodični život.  Zato je Kur'an bračnim i porodičnim odnosima posvetio posebnu pažnju i za razliku od nekih drugih oblasti ljudskog života, u... Read more
Muslimanska porodica je sretna porodica!
Sretna porodica je muslimanska porodica koja privređuje korist i sebi i cijelom društvu. Sretna porodica je dom i škola zasnovana na ljubavi. To je porodica koja je Allahovo zadovoljstvo stavila ispred svega i u kojoj se djeca odgajaju radi Njegovog zadovoljstva. Porodica koja, iako živi u posljednjem vremenu, nastoji... Read more
Islam podstiče na nauku, učenje i promišljanje
 Uči u ime tvoga Gospodara, Koji sve stvara! (sura Alek, 1.)      Islam visoko cijeni učene ljude i gaji prema njima poseban respekt i na ovom i na onom svijetu. Sukladno tome on podstiče ljude da ih uvažavaju, da se na njih obraćaju te da im služe u izvršenju... Read more
Kako da kvalitetno iskoristimo sadašnjost ako živimo u prošlosti ili budućnosti
Nepoželjan odnos prema prošlosti jeste bavljenje greškama i propustima koje je nemoguće ispraviti jer trošenje vremena na uzdisaje i razmišljanje „da se to nije desilo“ ne donosi nikakvu korist. Odnos prema budućnosti koji donosi štetu jesu daleki planovi koje čovjek siguran da će ih dočekati zbog toga zapostavlja osnovne... Read more
U pogledu ophođenja sa djecom ugledajmo se na Muhammeda, a.s.
Današnji fokus na uspjeh koji propagira savremena dominantna kultura, u naše živote unio je pogrešne pristupe u odnosu sa našom djecom. Uspjeh koji tražimo od djeteta bez obzira na uslove, često potiskuje naše osjećaje milosti i blagosti. Ne gledajući na dijetetov karakter, sposobnosti i ličnost, veoma često, poput biča,... Read more
Oni koji su  na visokim duhovnim stepenima ne mare za dunjaluk niti zavide na njemu
Osobe koje su dostigle visoke duhovne stepene, nesrećom smatraju jedino ono što se tiče dunjaluka. Kada im se otvore neka dunjalučka vrata, oni to smatraju nesrećom i fitnom jer za njih su dunjaluček stvari nešto što ih može udaljiti Allaha dz.š, kao što se i navodi u časnom ajetu:... Read more