Osobine i kvaliteti onoga koji poziva u vjeru (daije)
Iako je potrebno i veoma važno da se danas govori o načinima, metodama i sredstvima u vezi sa dostavljanjem i prenošenjem naznačenih aspekata dave, koja su, doista, jedna od najvažnijih pitanja u vezi s davom, ipak je potrebno progovoriti nekoliko riječi o nekim bitnim svojstvima i kvalitetima onoga ko... Read more
Šta je sihir i kako se liječi?
Jezički termin „sihir“ (glagol, ar. sehare) znači „prevara“, „obmana“, „iluzija“. Sihir je stari fenomen kojim su se bavili mnogi narodi kroz historiju. Oni su vjerovali da sihir ima veliki utjecaj i značaj, te da se pomoću njega mogu liječiti mnoge bolesti, ali i izazivati različite. Magija je često izjedanačavana... Read more
Budi iskren u vjeri i biće ti dovoljno malo djela
Očisti svoje vjerovanje od svega onoga što bi ga moglo oslabiti od nefsanskih prohtjeva i želja ili učini čistim i iskrenim svoje djela pokornosti tako što ćeš udaljiti od sebe sve ono što bi te moglo dovesti do pretvaranja u njima! Poslanik, a.s., je rekao: „Budi iskren u vjeri... Read more
Kako spasiti brak?
Odgovor na ovo pitanje naći ćemo u vjeri. Potrebno je edukovati se na polju vjere i ahlaka. Naravno samo se edukovati nije dovoljno. Čak nema ni svrhe ukoliko se ne primjeni. Ako pogledamo u živote velikana, vidjet ćemo da su oni, kako na svim poljima, tako i u krugu... Read more
Je li “bosanski islam” izgovor za naše propuste?
„Bosanski islam“ – fraza koja se najčešće poistovjećuje sa tradicionalnim prakticiranjem islama na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Ova veoma diskutabilna terminologija u velikoj mjeri može da zbuni slabije poznavaoce historijata islama na području Bosne i Hercegovine. Naime, prema podacima koje akademik Nedim Filipović iznosi u svom posthumno objavljenom... Read more
Primljeno djelo
Potpunost i savršenstvo vjere je u iskrenosti. Prvenstveno se misli na oslobađanje od širka, ne uzimajući pored Allaha za boga nikoga drugog, jer uz takvo što djela nisu ispravna. Zatim, oslobađanje od skrivenog širka – ne smatrati bilo koga drugog sudrugom Allahu u ma kojem Njegovom svojstvu, osobini ili... Read more
Lijep život
„Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista, nagradit ćemo ih na najljepši način za ono što su činili.!“ (Kur'an, En-Nahl, 97) „Onome ko čini dobro“ – tj. dobra djela, a dobra djela su samo ona koja... Read more
Kako postići svijest o bratstvu i jedinstvu muslimana?
Poslanik, a.s., kaže: „Kunem se onim u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet  sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati (istinski) sve dok se ne budete voljeli.“ (Muslim) Prvo ćemo nastojati popraviti sebe, zato što onaj ko nije korista samome sebi ne može koristiti ni... Read more
Učenje Kur'ana: Imamo li izgovor?
Kako bi naredbe i zabrane spomenute u Kur'anu nešto značile u našim životima, najprije moramo ispuniti prvu naredbu, dakle, učiti ili slušati učenje Časnog Kur'ana. Za one koji žele naučiti Časni Kur'an, ne postoji jedna, već mnoštvo prilika. Budući da u siromašnim zemljama poput Somalije, uprkos teškim uslovima života... Read more
Kako da dijete zavoli Allaha
Da bi dijete zavoljelo da se obraća Allahu, dž.š., roditelji  treba da posvete posebnu pažnju. Objasnit će mu da sve što mu daju ustvari dolazi od Allaha kao poklon, ali preko njihovih ruku ili njihovim uzrokom (sebebom). Da bi mu ovo što bolje objasnili, navest ćemo jedan primjer. Otac... Read more