Islamske temeU Fokusu

Nekoliko metoda kako steći Allahovu milost

Sačini spisak dova i u njih uključite sve što vam treba i što želite, bilo da se radi o duhovnim ili ovosvjetskim potrebama. Ne stidi se od Allaha tražiti bilo šta, osim ono što je grijeh.

Tokom života Poslanik Muhammed, s.a.v.s., doživio je strašno iskušenje klevete u kojem je njegova mlada supruga Aiša, r.a., optužena za preljubu. Potvora se raširila unutar zajednice i prouzrokovala mnoštvo emocionalne zbunjenosti Aiši, r.a., i njenoj porodici. Ipak, Aiša, r.a., je bila ubjeđena da će joj Allah pomoći u toj situaciji i saprati ljagu sa njenog imena. Okrenula se samo Allahu i Njemu dala svoje povjerenje. Na kraju je njena nevinost obznanjena kroz kur’anske ajete sure Nur, osuđujući one koji su je potvorili na ahiretsku kaznu.
Ovi ajeti su ostali sastvni dio Kur’ana, a ljudi ih i danas uče uzimajući pouku kako je Allah pomogao svome robu tokom teških vremena u njenom životu. Ovaj incident je jasan dokaz da će Allah pomoći pravednog čovjeka na začuđujući način, čak i tokom najtežih situacija. I mi možemo zadobiti božansku pomoć, tako što ćemo se truditi i moliti Ga da nam pomogne u našim naporima.

Skupi poene

1. Pročitaj knjigu o tevhidu da povećaš svoje znanje o tome kako da se pokoriš Allahu. Neke od preporučenih knjiga su: Osnovne tevhida, autora Dr. Bilala Filipsa
Knjiga tevhida, autora Muhammeda ibn Abdul Vehaba
Kritički osvrt na širk, autora Jasira Kadija

2. Nauči sljedeće dove i redovno ih uči:

‘Hasbunallahu ve ni’mel vekil” (Dovoljan mi je Allah, a divan je On Gospodar’)

Allahumma inni e’uzu bike minal-hammi wal hazan, wa e’uzu bika minal-‘ajzi wal-kasal wa e’uzu bike minal-jubni wal-bukhul wa e’uzhu bike min ghalabatid-dayn wa qahrir-rijal. (Allahu moj, tražim utočište kod Tebe, od straha i žalosti, slabosti i lijenosti, škrtosti i kukavičluka, tereta duga i od toga da zavisim od ljudi.)

‘Allahumme rahmeteke erdžu fe la takilni ila nefsi tarfete ‘ajn ve aslih li she’ne kullehu la ilahe illa ente (Allahu moj, Tvojoj milosti se nadam, pa me nemoj prepustiti samom sebi ni koliko je treptaj oka; popravi sve moje stvari (stanje). Nema boga osim Tebe.)'”

‘Allahumme inni ‘abduke ve ibn ‘abdike ve ibn emetike, nasijeti bi jedik, madin fijje hukmuke, adlun fijje kada’uke, eseluke bi kulli ismin huve leke semejte bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev ‘allemtehu ehaden min halkike ev iste’serte bihi fi ‘ilmi-l-gajbi ‘indeke en tedžale el-Kur’ane rabi’a kalbi ve nure sadri ve džela’e huzni ve zehebe hemmi (Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin Tvog roba, sin Tvoje robinje, moje tjeme je u Tvojoj ruci, Tvoja naredba na meni je uvijek ispunjena i Tvoja odredba nad mnom je pravedna. Molim te svakim Tvojim imenom koje imaš, kojim si nazvao Sebe, ili si ga objavio u Knjizi, ili njemu podučio neko od Svojih stvorenja, ili si ga zadržao kod sebe kao znanje o gajbu, da učiniš Kur’an proljećem moga srca i svjetlo mojih prsa, i ono čime će moja tuga nestati i olakšanje za moj stres).’

“La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine.” (Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio među grješnicima.)

Sačini spisak dova i u njih uključite sve što vam treba i što želite, bilo da se radi o duhovnim ili ovosvjetskim potrebama. Ne stidi se od Allaha tražiti bilo šta, osim ono što je grijeh. Traži samo ono što je dobro. Taj spisak dova neka uvijek bude uz tebe i uči dove sa tog spiska svakodnevno, posebno tokom ramazana, umre, Hadždža, sedžde i noćnog-namaza, jer sve su to prilike kada se dova prima.

Lista dova:

1. Oprost grijeha
2. Ulazak u Džennet
3. Hlad Arša na Sudnjem danu
4. Dobar završetak (na dunjaluku)
5. Finansijska neovisnost i halal imetak
6. Pravedna i ljupka supruga
7. Pravedna i ljupka djeca
8. Solidan auto
9. Pomoć u zavrašavanju studija
10. Pomoć pri pokretanju biznisa
11. Dobro zdravlje
12. Zaštita od svih vrsta harama
13. Mogućnost da često putujem
14. Mogućnost da odem na umru iduće godine

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button