Islamske teme

Hadis za one koji su izgubili nadu!

Ako ste razočarani, pročitajte ovaj hadis:

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘’Na Sudnjem danu će pred svim ljudima biti prozvan čovjek iz moga ummeta, i pred njim će se razviti 99 registara njegovih djela, a svaki registar je dug dokle ljudski pogled dopire. Zatim će mu Allah reći: ‘’Da li negiraš išta iz ovih registara?’’ Odgovorit će: ‘’Ne negiram, Gospodaru!’’ Allah će ga onda upitati: ‘’Da li su ti meleki pisari učinili nepravdu?’’ ‘’Nisu Gospodaru’’, odgovorit će. Onda će ga Allah upitati: ‘’Imaš li možda neko opravdanje ili neko dobro djelo koje bi se moglo vagati sa tvojim lošim djelima?’’ Čovjek će odgovoriti: ‘’Gospodaru, ja ne znam ni za jedno svoje dobro djelo u koje bih se danas mogao pouzdati.’’ Tada će mu Allah reći: ‘’Nije tako! Ti kod Nas imaš zapisano jedno dobro djelo, a danas nema nepravde’’, pa će mu pokazati list na kojem piše da je jedanput iskreno rekao: ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammedn abduhu ve resuluh. Tada će čovjek reći: ‘’Gospodaru moj, ali ovo dobro djelo ne znači ništa u usporedbi sa ovolikim lošim djelima.’’ Allah će mu reći: ‘’Znaj da ti se danas zulum neće učiniti!’’ Zatim će taj papir sa šehadetom biti stavljen na jedan tas vage, a na drugi tas svi registri loših djela, i prevagnut će list sa šehadetom, nad lošim djelima.’’ (Tirmizi)

Allahu, spusti Svoj blagoslov na nas da obnovimo našu vjeru u Tebe i našu predanost ovim riječima (šehadetu). Ovo predanje bilježi imam Ahmed, al-Hakim, koji su ovaj hadis smatrali ispravnim, kao što je smatrao i Zehebi

Izvor: Oficijelna fejsbuk stranica Suhaib Webb-a 

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Provjerite također
Close