Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "nada"

Pojednostavljeni prikaz islamskog vjerovanja: Dova, nada i tevekkul

Dova Dova je jedan od najvažnijih ibadeta zbog riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Dova je ibadet.“ (Tirmizi) Kao i zbog riječi Uzvišenog: „Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!“ (El-Džinn, 18.) Vrste dove Dova – ibadet, pod čim se podrazumijeva svako djelo kojim insan obožava svoga Gospodara, poput: namaza, hadža,

Ne očajavaj ako ti dove još nisu primljene

Poslanik, a.s., je rekao: “Kada rob uputi dovu pa mu ne bude uslišana, upiše mu se jedno dobro djelo.” (El-Džamiu’s-Sagir, 603) Pod izrazom “rob” podrazumijeva se musliman, s obzirom na to da je on taj kome se bilježi dobro djelo. I ako mu ne bude uslišana dova tj., ne bude mu

Duga nada je uzrok zaboravljanja ahireta

Duga nada čini da čovjek zaboravlja ahiret, a slijeđenje strasti ga odvraća od istine. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Najviše čega se za vas plašim jesu duga nada i slijeđenje strasti!“ Također je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Tri stanja tvrdim za tri osobe: onome koji navaljuje na dunjaluk, onome koji žudi za

Bolest kao iskušenje

Kur'anski izraz za bolest je „mered“ koji još ima sljedeća značenja: oboljenje, slabost, tama, sumnja, nevjerovanje, obmana, gubitak. (Muftić, 1410) Kur'an ukazuje na posebno stanje oboljele osobe i u tom smislu joj daje poseban status koji se izražava kroz davanje olakšica takvoj osobi. U Kur'anu i sunnetu Božije Poslanika, s.a.v.s., nalazimo

Milostivi Stvoritelj voli one koji se nadaju Njegovoj milosti

Ne postoji oprečnost između nade i molbe i njihovoga prava raspolaganja u Allahovom vlasništvu, kao što to smatraju neke neznalice. Osoba se treba nadati onim što je za nju najbolje u potpunom pravu raspolaganja Uzvišenog Allaha, i to Mu je najdraže što Njegov rob može činiti. Uzvišeni Allah više voli

Hadis za one koji su izgubili nadu!

Ako ste razočarani, pročitajte ovaj hadis: Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘’Na Sudnjem danu će pred svim ljudima biti prozvan čovjek iz moga ummeta, i pred njim će se razviti 99 registara njegovih djela, a svaki registar je dug dokle ljudski pogled dopire. Zatim će mu Allah reći: ‘’Da li negiraš išta

Svi imamo potencijale i ograničenja

"Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem" (Kur'an, At-Tin, 4) Čovjek je jedno od najunikatnijih Allahovih stvorenja. Kada je Allah stvorio Adema, a.s., obavijestio je meleke da će stvoriti biće po uzoru na sebe i naredio im je da ga poštuju. "i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: "Stvoriću čovjeka od ilovače, pa

Sa vjerom u Allaha sva iskušenja se mogu prevazići

"Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš,

Top