Islamske teme

Veliki grijesi: Jedenje harama i njegovo sticanje na bilo koji način

Mu’az ibn Džebel, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Neće se čovjek na Sudnjem danu ni pomaknuti s mjesta a već će biti upitan za četiri stvari: za svoj život u šta ga je potrošio, za svoju mladost u čemu ju je proveo, za svoj imetak, na koji način ga je zaradio i u šta ga je potrošio i za svoje znanje šta je s njime radio.” [1]

Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: “Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način…” [2]

Abdullah ibn Abbas, r.a., u pojašnjenju ovog ajeta kaže: To znači da nije dozvoljeno prisvajati tuđi imetak krivo se zaklinjući. Jedenje nepo­šteno zarađene imovine može biti na dva načina; prvi: čineći nasilje, kao što je otimanje, prevara ili krađa, i drugi: u haram igri, kao što je kocka, lutrija i tome slične hazardne igre.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ima ljudi koji raspolažu sa Allahovim imetkom i troše ga na način s kojim Allah nije zadovoljan, pa će zbog toga na Sudnjem danu zaslužiti džehennemsku vatru.” [3]

Jedenje harama biva razlogom da se dova čovjeku ne prima, kao što se to kaže u ovom hadisu:

“Čovjek će zbog dugog putovanja biti neuredan, prašljiv i takav će dići ruke prema nebesima, moleći: – O Gospodaru! O Gospodaru! A njegova hrana i piće njegovo i odjeća njegova su na haram / nedozvoljen način stečeni, i odhranjen je haramom, pa kako da mu se dova primi.[4]

Enes ibn Malik, r.a., je rekao Allahovom Poslaniku: -Poslaniče, traži od Allaha da budem od onih čija se dova prima! Poslanik mu reče: -O Enese, zarađuj na pošten i halal način biće ti dova primljena, jer zaista čovjek kada pojede jedan haram zalogaj, dova mu se ne prima četrdeset dana.” [5]

Takođe se prenosi da ima melek kod Bejtul-Makdisa koji svakog dana i svake noći govori: “Ko pojede nešto od harama, Allah od njega ne prima ni farzove ni sunnete.” [6]

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko kupi odjeću za deset dirhema, od kojih je jedan dirhem od harama, Allah mu neće primiti namaz dok god je ta odjeća na njemu.” [7] Vehb ibn Vird kaže: “Kada bi toliko dugo stajao na noćnom namazu kao da si stub, to ti ništa neće koristiti dok ne vidiš šta ulazi u tvoj sto­mak, halal ili haram hrana.” [8] Sufjan Sevri kaže: Ko podijeli sadaku od onoga što je haram je poput onoga koji pere odjeću sa mokraćom, jer odjeća se ne može oprati osim sa vodom, a grijeh se ne može očistiti osim sa halalom.” [9]

Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., re­kao: “Dunjaluk je lijepo uživanje, pa ko na njemu nešto na halal na­čin zaradi i potroši ga u ono što je dozvoljeno Allah će ga nagraditi Džennetom, a ko na dunjaluku, na haram način nešto zaradi, te ga po­troši u nešto što nije dozvoljeno Allah će ga uvesti u kuću poniženja. Mnogo je onih koji raspolažu sa Allahovim imetkom na način kojim

Allah nije zadovoljan i oni će na Sudnjem danu zaslužiti Džehennem.” [10]

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Ko ne bude vodio računa o tome na koji način zarađuje imetak, Allah neće voditi računa o tome na koja vrata će ga u Džehennem uvesti.” [11]

Ebu Hurejre, r.a., je rekao: “Da neko od vas napuni svoja usta praši­nom bolje mu je nego da ih napuni haramom.” [12]

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Svako tijelo koje odraste na haramu džehennemska vatra mu je najpreča.” [13]

Učenjaci kažu da u ovu vrstu grijeha ulazi: bespravno uzimanje po­reza i dadžbina, varanje, krađa, nepoštenje, jedenje kamate i hranjenje kamatom, jedenje imetka siročeta, krivo svjedočenje, zanijekati pozaj­mljenu stvar, prodati pokvarenu robu, kockanje, sihir, gatanje i vračanje, slikanje, prostitucija i tome slično od načina haram sticanja imetka.


[1]     Hadis je sahih, a bilježe ga Tirmizi i Taberani

[2]     Sura El-Bekare, 188

[3]     Hadis bilježi Buhari

[4]     Hadis bilježi Muslim

[5]    Hadis bilježi Taberani

[6]    El-Kebair,119

[7]    Hadis bilježi Ahmed

[8]    El-Kebair,119

[9]    El-Kebair,119

[10]   Hadis bilježi Bejheki

[11]   El-Kebair,119

[12]   El-Kebair,119

[13]   Hadis bilježi Tirmizi

Odlomak iz knjige “Veliki grijesi”

Autor: Dr. Fuad Sedić

Akos.ba

Povezani članci