Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Fuad Sedić"

Koja je simbolika broja sedam u islamu?

Od geografskih pojmova u više navrata navodi se sedam nebesa, sedam slovjeva, sedam zemalja, sedam mora... U suri Jusuf se spominje tumačenje sna u kojem je vladar vidio sedam debelih i sedam mršavih krava, kao i sedam klasova, što je Jusuf protumačio sa sedam prodnih i sedam sušnih godina. U suri

U Allahovom hladu na Sudnjem danu: Sedam odabranih kategorija ljudi

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Sedam osoba će Allah, dž.š., uvesti u Svoj hlad onog dana kada ne bude drugog hlada osim Njegova: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, dž.š., čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji se

Privrženost Kur'anu i sunnetu

Irbad ibn Sarije, r.a., kaže: ''Allahov Poslanik, alejhi sselam, nam je održao tako dirljiv govor od kojeg su srca zatreptala, a oči zasuzile, pa smo rekli: 'Allahov Poslaniče, ovo kao da je oproštajni govor, pa nas posavjetuj (daj nam oporuku)!' Na to Poslanik, alejhi sselam, reče: 'Oporučujem vam da se Allaha

Djela koja garantiraju džennet

Ubade ibn Samit, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:  „Garantirajte mi šest stvari, ja ću vama garantirati Džennet:  kada pričate govorite istinu, ispunjavajte ono što obećate, sačuvajte ono što vam je povjereno, čuvajte svoja stidna mjesta (svoje poštenje), obarajte poglede i čuvajte ruke.“ (Ahmed) Biografija prenosioca ovog hadisa Ubade ibn

Završetak hidžretske godine kao podsjetnik na kraj života

Približavamo se kraju hidžretske godine i to nas podsjeća na kraj života. Dužina života ljudi je različita i čovjek tokom svog života prolazi kroz razna iskušenja i nedaće. Bez obzira na teškoću nedaća kroz koje prolazi čovjek mora voditi računa o tome da nikada ne smije priželjkivati smrt. Na to nas

Koje je djelo vrijednije od sadake?

Kada bi se ljudi pridržavali kur'anskih propisa i Poslanikovih, s.a.v.s., uputstava ne bi šejtan mogao da rovari među njima, ne bi bilo ovoliko svađa i prekidanja rodbinskih veza. 47804

Zadovoljstvo vjernika pri obaranju pogleda

Ebu Umame, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad god musliman bude izložen iskušenju da pogleda u ljepotu neke žene a zatim obori svoj pogled, Allah, dž.š., mu to nadoknadi pokornošću čiju će slast osjetiti u svom srcu.“ (Ahmed) 43061

Hutba: Bereket vakufa

Hvala Allahu, dž.š., Koji nas je uputio na Pravi put i poslao nam Muhammeda, s.a.v.s., da nas poduči djelima od kojih ćemo imati nagradu i sevap na budućem svijetu. 38551

Svaki posao koji se počne bez Bismille je nepotpun i krnjav

Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio. Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na to reče: "Da si rekao Bismillah (U

Top