Islamske teme

Privrženost Kur’anu i sunnetu

Irbad ibn Sarije, r.a., kaže:

”Allahov Poslanik, alejhi sselam, nam je održao tako dirljiv govor od kojeg su srca zatreptala, a oči zasuzile, pa smo rekli: ‘Allahov Poslaniče, ovo kao da je oproštajni govor, pa nas posavjetuj (daj nam oporuku)!’ Na to Poslanik, alejhi sselam, reče: ‘Oporučujem vam da se Allaha bojite i budete pokorni i poslušni vašem pretpostavljenom, makar vama upravljao rob. Zaista, ko od vas poživi, vidjet će mnoga razilaženja, pa držite se moga sunneta i sunneta odabranih halifa poslije mene. Čvrsto se toga držite i klonite novina u vjeri. Zaista je svaka novina bid’at (novotarija), a svaka novotarija je zabluda.” (Ebu Davud i Tirmizi)

Biografija prenosioca hadisa

Ebu Nedžih, Irbad ibn Sarijje es-Sulemi, poznati ashab od stanovnika soffe, tj.ashaba koji su toliko bili vezani za džamiju da su na džamijskim sofama i noćivali – koliko radi druženja s Poslanikom, alejhi sselam, toliko i zbog toga što nisu ni imali svojih kuća. On je od ashaba koji su uzrok objavljivanja ajeta:

Ni onima kojima si rekao, kad su ti došli da im daš životinje za jahanje: ”Ne mogu naći za vas životinje za jahanje”… (Et-Tevbe, 92)

Primio je islam među prvim ashabima. On kaže: ”Da se ne bojim da će ljudi reći: ‘Uradio je to i to!’, ja bih sav imetak podijelio na Allahovom putu, zatim bih se odvojio u jednu od libanonskih dolina i sve do smrti proveo u ibadetu Allahu, dž.š.”

Pred kraj života se nastanio u Homsu, u Siriji. Hadise koje on prenosi od Allahovog Poslanika, alejhi sselam, zabilježili su autori četiri poznata sunena. Umro je 75. hidžretske godine.

Komentar hadisa

Ovaj cijenjeni ashab nas obavještava da ih je Allahov Poslanik, alejhi sselam, savjetovao jednoga dana poslije sabah-namaza. Njegov govor je ostavio veliki dojam na njih. Srca su im zatreptala, a oči zasuzile radi onoga što su čuli. Kao da su osjetili i primjetili da će ih Poslanik, alejhi sselam, napustiti, pa su rekli: ”Ovo kao da je oproštajni govor!” Zatim su tražili da im nešto oporuči zato što onaj ko se rastaje s nekim ne ostavlja ništa važno nekazano. Poslanik, alejhi sselam., ih je posavjetovao sljedećim: ”Bogobojaznost. To je najbolja oporuka, to je ono što garantira sreću i na ovom i na Onom svijetu svakom ko se toga bude pridržavao. Bogobojaznost je, također, oporuka od Allaha, dž.š., prvima i posljednjima koji će doći:

Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama već zapovijedili da se bojite Allaha.”  (En-Nisa, 131)

Poslušnost i pokornost pretpostavljenima. Ovom Poslanikovom oporukom se stječe sreća i na dunjaluku i na Ahiretu. Time se uređuju međuljudski interesi i potpomažu ljudi u javnom ispoljavanju vjere i pokornosti svome Gospodaru. Zbog toga što smo dužni biti pokorni emiru kada nam naredi ono čime je naš Gospodar zadovoljan. Međutim, ukoliko nam naredi neki grijeh, tada mu nema pokornosti zbog hadis u kojem Poslanik, alejhi sselam, kaže:

”Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.” (Tirmizi)

U ovom hadisu imamo najavu onoga što će se desiti Poslanikovom, alejhi sselam, ummetu poslije njegove smrti: razilaženja u temeljnim i sporednim stvarima vjere, u postupcima, govorima i ubjeđenjima (ideologijama). Ovo se slaže s onim što je preneseno od Poslanika, alejhi sselam o razilasku njegovoga ummeta na sedamdeset i nekoliko skupima, te da će sve u Džehennem izuzev one jedne koja bude slijedila Poslanika, alejhi sselam, i njegove ashabe.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi sselam, rekao: ”Židovi su se razišli na sedamdeset i jednu ili sedamdeset i dvije skupine, a kršćani isto tako. Moj ummet će se razići na sedamdeset i tri skupine.” (Tirmizi)

U hadisu kojeg komentiramo, imamo naredbu da se, kad dođe do razilaženja, držimo Poslanikovog, alejhi sselam, sunneta i sunneta pravednih halifa. Također, u ovom hadisu imamo naredbu da se klonimo novotarija, a to je svaki govor i djelo koje nema osnov ili utemeljenje u šerijatu.

Neki propisi iz ovog hadisa

  • Svaki učen čovjek treba savjetovati ljude (narod) i podsjećati ih na ono što će im koristiti na dunjaluku i Ahiretu.
  • Obavezno je biti pokoran pretpostavljenom kako bi ummet ostao ujedinjen.
  • Pametan čovjek se treba povoditi za uputom Muhammeda, alejhi sselam, i njegovih ashaba kako ne bi zalutao s Pravoga puta.
  • Svaka stvar koja je u suprotnosti Kur’anu i sunnetu smatra se novotarijom u islamu. Dužni smo biti oprezni i, kao muslimani, daleko od toga.

Izvor: 40 odabranih hadisa

Autor: Fuad Sedić

Za Akos.ba pripremila: Adisa O.

Povezani članci

Back to top button