Islamske teme

Poseban respekt prema majci

Dobročinstvo treba ukazati prema oba roditelja, a posebno se potcrtava odnos spram majke, zbog njene veće žrtve i materinske uloge.

U kur’anskom ajetu jasno se naglašava: ‹‹Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi››. Uz to majka, radi djeteta, trpi ono što niko drugi ne bi nikada trpio.

U našem narodu se rado prepričava poznata šala o Nasrudin-hodži u kojoj se navodi da se njegovo dijete naveče rasplakalo i čitavu noć plakalo. Hodžina žena ga čitavo vrijeme ljuljuškala i uspavljivala i kada ju je pred zoru san savladao, zamolila je hodžu da i on malo žrtvuje za svoje dijete,rekavši mu:‹‹Deder, hodža, i ti malo ljuškaj, dijete je pola tvoje k′o i moje!››, a hodža joj mirno odgovara:‹‹ Samo ti, ženo, ljuškaj svoju polovicu, moja polovica nek′ i dalje plače!››.

Znajući za ovo a i imajući u vidu ulogu majke i njen trud, koji ona ulaže, posebno u odgajanju djeteta, poslanik islama, Muhammed, s.a.v.s, je sa krajnjim respektom govorio o našoj obavezi posebno prema majci.

Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesniku, s.a.v.s, došao neki čovjek i upitao ga: ‹‹Allahov Poslaniče, koje najpreči za moje lijepo druženje s njim i moje lijepo ponašanje prema njemu?››Vjerovjesnik, s.a.v.s, odgovori:‹‹Tvoja majka!›› Čovjek je ponovo upitao: ‹‹A ko poslije nje?›› Vjerovjesnik, s.a.v.s, je i treći put odgovorio: ‹‹Tvoja majka!››. Na četvrti upit ovog čovjeka: ‹‹A ko poslije nje?››, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: ‹‹Tvoj otac!››.

Izvor: Dužnosti prema djeci, roditeljima i rodbini

Autor: Šefik Kurdić

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Amila D.

Povezani članci

Back to top button