Islamske teme

Znamo li ko je bio ABDURRAHMAN IBN AVF?

Prvi dio

-Jedan od desetorice koji je spomenut u hadisu i kojem je obećan džennet;

-jedan od osmorice koji su prvi prihvatili islam;

-jedan od šestorice ashaba koji su sačinjavali „šuru“ na dan biranja halife poslije Omera, r.a.;

-jedan od onih koji su bili povod objave od Allaha, dž.š.,

-jedan od onih koji su davali fetve, dok je Poslanik, a.s. bio živ i u Medini među muslimanima;

-jedini za kojim je Poslanik, a.s., klanjao namaz;

-jedan od učesnika bitke na Bedru;

-jedan od učesnika bitke na Uhudu;

-dijelio bi sav svoj imetak prije nego bi legao spavati, a Allah, dž.š., mu je stalno uvećavao;

-jedan od onih čiji je džihad sa tijelom i životom bio mali, u odnosu na džihad sa njegovim imetkom;

-jedan od najbogatijih muslimana/ljudi dunjaluka.

Porijeklo i život

Prije prihvatanja islama, Abdurrahman je bio sretni mekkanski mladić koji je odrastao u raskoši. Bio je sin uspješnog trgovca iz tog vremena Aufa b. Abd Aufa. Njegovo ime prije primanja islama (džahilijjetu) bilo je Abdu Amr, iako se negdje navodi da mu je prvo ime bilo i Abdul-Ka’be. Adurrahman je bio čovjek lijepog izgleda i omiljen u društvu. Kada mu je Ebu Bekr ponudio da prihvati islam, on je to i učinio, a to je bilo prije nego li je Poslanik, a.s., počeo da se sastaje sa ashabima u kući Erkamovoj, a samo dva dana nakon Ebu Bekrovog prihvatanja islama.

Nakon toga su zajedno otišli kod Poslanika, a. s., koji je običavao novom mu’minu dati novo ime, koje je prikladno njegovoj ličnosti. (U vezi sa Abdu-Amrom je postavljeno jedno važno pravilo. Među najdomljivijim svojstvima Objave bijahu dva Imena Božija: er-Rahman i er-Rahim. Riječ rahim, pojačani oblik od rahim (milostivi), bijaše raširena u značenju “vrlo milostiv” ili “bezgranično milostiv”. Još pojačanija riječ rahman, usljed nedostajanja bilo kakvoh pojma koji bi joj odgovarao, bila je izašla iz upotrebe. Objava je oživi u skladu sa osnovnom potrebom nove vjere da se nastani u visinama Neshvatljivog. Budući da je jače čak od er-Rahim (Svemilostivi), Ime er-Rahman odnosi se na samu bit ili korijen Milosti, to jest na Blagodat Beskonačnu ili Dobrotu Božiju, i Kur’an ga izričito čini jednakoznačnicom za Allah: “Prizivajte Boga (Allah) ili prizivajte Dobro Beskonačno(er-Rahman); kako god prizivali, Imena Njegova jesu najljepša.” To Ime Dobrote bijaše vrlo drago Vjerovjesniku, a budući da ime Abdu-Amr (rob Amrov) bijaše izrazito pagansko, Muhammed, a.s., imijeni ime novog vjernika u Abdur-rahman, rob Beskonačno Dobrog. A sin Aufa ne bijaše jedini čovjek čije ime on izmijeni u Abdru-Rahman.  – Vidjeti: Martin Lings/Abu bakr Siraj ad-Din; Muhammad his life based on the earliest sources; Analecta islamica, George Allen & Unwin, Velika Britanija, 1983.) Tako je Abdu Amr/Abdul-Ka’be dobio ime Abdurrahman. Uspješno se bavio trgovinom, vješto i mudro, nije zakidao, nego je uvijek bio pošten i čestit. Sve te lijepe osobine krasile su ga od rane mladosti i po tome su ga svi ljudi poznavali.  Doživio je na Allahovom, dž.š., putu sve one patnje koje su doživljavali i prvi muslimani, ali je saburio kao i svi ostali. Nevjernici ne razlikuju bogatog i siromašnog muslimana kada ih muče i zlostavljaju. Zato su prema Abdurrahmanu, čovjeku od položaja, bogatom i časnom čovjeku, priredili najgnusnije načine mučenja.

Iz tog razloga je bio prisiljen na iseljenje i prvu hidžru u Abesiniju. Na ovom putu, kao i svi muslimani, imao je veliko breme briga i teškoća. Nije mogao ostati dugo u Abesiniji. Vratio se u Mekku, kako bi nastavio svoj zadatak širenja islama, trpeći zlostavljanja i mučenja, a sve radi izvršenja zadaće koju nalaže Objava.

Došla je utjeha od Allaha, dž.š., Abdurrahman je ponovo učinio hidžru, ali sada u Jesrib/Medinu. Zahvaljivao se Allahu,dž.š., što mu je našao izlaz. U Medini je bio jedan od istaknutih ashaba koje je volio Poslanika, a.s,. Možda ga je najviše učinilo omiljenim to što je imao samopouzdanje i nije prihvaćao ničiju pomoć.

Nasatavlja se.

Priredio: DR. MIRSAD ARNAUTALIĆ

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button