Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "ashabi"

Deset Heraklijevih pitanja o Poslaniku, a.s.

medina-poslanik

Običaj Muhammeda, s.a.v.s., je bio da šalje pisma vladarima pozivajući ih u vjerovanje u jednog Boga i Sudnji dan, te da je on posljednji poslanik kojeg je Allah Uzvišeni poslao. Jedan od takvih vladara kojima je Poslanik a.s., poslao pismo jeste i Herakle, vladar Vizantije. Kada mu je stiglo pismo, želio

Razbijanje boca: Priča o Omeru i alkoholu

Prije islama, Omer je bio pijanica, zapravo većina ashaba prije islama je pila alkohol. Kada se Omer vratio Allahu, iskreno je želio da se odrekne svega što je sporno i svega čega se mora odreći u ime Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Omer je iskreno tražio od Allaha da

Apokrifni hadisi o vrlinama ashaba

1[1]. Ashabi su kao zvijezde, za kojim god krenete nećete zalutati. Predanje je ocijenjeno apokrifnim zbog Selama b. Sulejmana, koji se pojavljuje u njegovom nizu prenosilaca a koji je poznat kao osoba koja prenosi lažne hadise. O tome su se izjasnili Ibn Hibban, Ibn Abdullberr, Ibn Kudame, Ibn Hazm i drugi

Zašto Halid ibn Velid nije poginuo u borbi?

Veliki učenjak i alim Abdulfettah Ebu Gudde, r.h., je ispričao da je putovao u Indiju i sreo se sa velikim indijskim učenjakom i muhaddisom Muhammedom Jakubom en-Nanutijem, te ga je šejh en-Nanuti pitao: „Znaš li zašto je Halid b. Velid umro na postelji uprkos tome što je iskreno želio šehadet i

Kako je Selman el-Farisi primio islam?

Ebu Abdullah Selman el-Farisi bio je porijeklom Perzijanac. Rođen je u Isfahanu, a neki vele u Ramahurmezu. Bio je dugo godina u ropstvu koje je još uvijek u sedmom stoljeću bilo prisutno na tim prostorima.  Promijenio je preko deset gospodara (onih u čijem je posjedu bio kao rob). Radeći na imanju

Žene pravovjerne: Esma “vlasnica dva pojasa”

bekija medina

Porijeklo i primanje islama Esma je bila kćerka Ebu Bekra, sestra po ocu h. Aiši koja je majka pravovjernih. Žena Zubejra ibn Avvama, bliskog druga Božijeg Poslanika, a ujedno i amidžića, a majka Abdullaha ibn Zubejra. Islam je primila među prvim muslimanima. Bila je osamnaesta po redu. Prije preseljenja u Medini stalno je boravila u Meki pomažući muslimanima i u širenju poziva doživljavajući

Bilal – jedan od najvažnijih filmova o rađanju islama

Piše: Mirza SKENDERAGIĆ Općepoznato je da na trenutnoj svjetskoj filmskoj sceni sasvim podređena uloga pripada kinematografijama islamskih zemalja, a pogotovo onim njihovim segmentima koji u svojim ostvarenjima predstavljaju islamsku religiju, njenu historiju, običaje i svjetonazor. Još od klasika The Message (1976) Moustapha Akkada, filma koji opisuje život Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., i period nastanka islama

Predstavljamo vam knjigu Omer r.a. život i djelo

Ova knjiga zasigurno je jedno od najboljih djela koja govore o cjelokupnoj ličnosti vođe pravovjernih Omera b. Hattaba r.a. Život Omera r.a. bez imalo sumnje ispunjen je znanjem,dobrim djelima, bogobojaznošću, mudrošću, hrabrošću, skromnošću i drugim vrlinama koje su ga krasile, a u svemu tome nužno je da se muslimanu ugledaju

Top