Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "ashabi"

Kako je Selman el-Farisi primio islam?

Ebu Abdullah Selman el-Farisi bio je porijeklom Perzijanac. Rođen je u Isfahanu, a neki vele u Ramahurmezu. Bio je dugo godina u ropstvu koje je još uvijek u sedmom stoljeću bilo prisutno na tim prostorima.  Promijenio je preko deset gospodara (onih u čijem je posjedu bio kao rob). Radeći na imanju

Žene pravovjerne: Esma “vlasnica dva pojasa”

bekija medina

Porijeklo i primanje islama Esma je bila kćerka Ebu Bekra, sestra po ocu h. Aiši koja je majka pravovjernih. Žena Zubejra ibn Avvama, bliskog druga Božijeg Poslanika, a ujedno i amidžića, a majka Abdullaha ibn Zubejra. Islam je primila među prvim muslimanima. Bila je osamnaesta po redu. Prije preseljenja u Medini stalno je boravila u Meki pomažući muslimanima i u širenju poziva doživljavajući

Bilal – jedan od najvažnijih filmova o rađanju islama

Piše: Mirza SKENDERAGIĆ Općepoznato je da na trenutnoj svjetskoj filmskoj sceni sasvim podređena uloga pripada kinematografijama islamskih zemalja, a pogotovo onim njihovim segmentima koji u svojim ostvarenjima predstavljaju islamsku religiju, njenu historiju, običaje i svjetonazor. Još od klasika The Message (1976) Moustapha Akkada, filma koji opisuje život Božijeg poslanika Muhammeda, a.s., i period nastanka islama

Apokrifni hadisi o vrlinama ashaba

1[1]. Ashabi su kao zvijezde, za kojim god krenete nećete zalutati. Predanje je ocijenjeno apokrifnim zbog Selama b. Sulejmana, koji se pojavljuje u njegovom nizu prenosilaca a koji je poznat kao osoba koja prenosi lažne hadise. O tome su se izjasnili Ibn Hibban, Ibn Abdullberr, Ibn Kudame, Ibn Hazm i drugi

Predstavljamo vam knjigu Omer r.a. život i djelo

Ova knjiga zasigurno je jedno od najboljih djela koja govore o cjelokupnoj ličnosti vođe pravovjernih Omera b. Hattaba r.a. Život Omera r.a. bez imalo sumnje ispunjen je znanjem,dobrim djelima, bogobojaznošću, mudrošću, hrabrošću, skromnošću i drugim vrlinama koje su ga krasile, a u svemu tome nužno je da se muslimanu ugledaju

Supruga odgaja muža: Jeste li čuli za Gumejsu?

poslanik medina

Žena dženetlija Historija je zabilježila i El-Gumejsino ime. A ona je majka Enesa b. Malika, r.a. El-Gumejsa je jedna od najdivnijih žena. U početku je živjela kao sve druge djevojke paganke. Udala se za Malika b. en-Nadra. Kad se pojavio islam, odazva se El-Gumejsa (Ummu Sulejm) ensarijskim izaslanstvima i među prvima

Ugovor kojeg je Omer, r.a., dao stanovnicima Jeruzalema

Kada je Omer ibn Hatab, r.a., (drugi halifa) na čelu muslimanske vojske ulazio u Jeruzalem 638. godine, hodao je iz skromnosti (nije htio jahati na devi). Nije se desilo krvoproliće tada. Naprotiv, onima koji su željeli otići, bilo je dozvoljeno da to učine i izađu i ponesu sav svoj imetak,

100 ashaba ukopanih u dženneti-bekiji

bekija medina

Ibrahim ibn Muhammed, sin poslanika Muhameda-Mustafe, a.s. Osman ibn Affan, Sa'd ibn Ebu Vekas ez-Zuhri, Ebu Ishak, Seid ibn Zejd ibn Nufejl el-Kureši, Abdurrahman ibn Avf el-Kureši ez-Zuhri, Ebu Muhammed, El-Abbas ibn Abdulmuttalib, Ebu Fadl, Osman ibn Maz'un el-Kureši, Ebu es-Saib, Abdullah ibn Mes'ud el-Hezeli, Ebu Abdurrahman, El-Hasan ibn

Ahlak ashaba: Bavili su se svojim mahanama, a tuđe skrivali

medina-poslanik

Ahlak ashaba: bavili su se svojim mahanama, a nikako tuđim; tuđe mahane su pokušavali maksimalno skrivati Poslanik, s.a.v.s, kaže: „Hoćete li da vas obavijestim o najgorim ljudima među vama?“ Reče: „Oni koji hode s nemimetom, koji razdvajaju prijatelje i koji poštene ljude u muku zamotavaju.“ Poslanik, s.a.v.s, kaže: „Ko sakrije manu brata

Ahlak ashaba: opraštali su i nisu se nikada svetili!

medina-poslanik

„... koji srdžbu savlađuju, i ljudima praštaju, a Allah voli one koji dobra djela čine.“ Kitili su se ahlakom Muhammeda, s.av.s., jer se nikada ne bi svetio nekom zbog sebe lično, već bi bio ljut samo onda kada bi se Allahovi propisi kršili! Ko se navedenim svojstvom okitio, bit će bliži

Top