DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Pet koristi koje se kriju u iskušenjima

Slast pobjede

Jer je Allah, dž.š., učinio ashabe sretnim i zadovoljnim tako što ih je pomogao nakon što su bili potlačeni. Zamislite samo kakav užitak osjeća čovjek koji se cijeli život bori i izgara u iskušenjima i pred kraj svoga života doživi pobjedu.

Bilal bin Rebbah, r.a., doživio je poniženja kao rijetko ko drugi među ljudima. Allah, dž.š., znao je da Bilal, r.a., izgovara riječi: La ilahe illa Allah, da obavlja namaz, da želi ono što je kod Allaha, dž.š., i onaj svijet, ali pušta mnogobošce da ga vuku po stijenama i stavljaju veliko kamenje na njegove grudi, a on u tom momentu govori: “Allah je Jedini, Allah je Jedini.” Allah, dž.š., je u stanju u treptaju oka uništiti ove nasilnike i grešnike i bio je u stanju izbaviti ga iz tih muka. Ali, Allah, dž.š., želio je podučiti ga kako biti strpljiv i nakon što je vjera Bilala bin Rebbaha, r.a., pobijedila nevjerstvo, nakon što je ustrajao na uputi Allaha, dž.š., postao je uglednik nakon što je bio rob. Ime Bilala bin Rebbaha, r.a., i danas je poznato, dok su imena onih koji su se borili protiv njega nepoznata. Njegovo ime i dan-danas je poznato u svim mjestima gdje žive muslimani i gdje god se izgovaraju riječi La ilahe illa Allah. Svi muslimani ga poznaju jer je on prvi mujezin u islamu.

Naš sluh ispunio je poziv novi
Bilalov ezan nove vidike nam otvori.

Nakon što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., osvojio Meku naredio je Bilalu, r.a., da prouči ezan. Bilal, r.a., ispeo se na Kabu koja je simbol Allahove, dž.š., jednoće. lspeo se proučiti ezan a to je srdžbom ispunilo grudi mnogobožaca, poglavare zablude i nasilja. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kao da im je ovom prilikom htio reći: “Pogledajte ovog čovjeka koji je u vašim očima bio beznačajan kako je postao uglednik nakon što je prihvatio riječi ‘La ilahe illa Allah.’ Pogledajte ovog pobožnog muslimana kako se ispeo na Kabu razglasiti ljudima da nema drugog boga osim Allaha, dž.š. Pogledajte ovog čovjeka kojeg ste vukli po zemlji, stavljali mu na grudi kamenje, kojeg ste ponižavali, psovali i grdili kako sada, na dan osvajanja Meke uči ezan, da cijeli svijet sluša i da njegov poziv uđe u historiju.

Iskreno, iz dubine srca, reci Bilalu plemenitom,
odmori naše duše, pozovi nas ezanom.
Abdesti se vodom pokajanja iskrenog,
otvorena osmera vrata dženetska čekat će te radosnog.

Allah, dž.š., bio je zadovoljan s Bilalom, r.a., jer se strpio nad iskušenjima koja su ga zadesila pa je vječno uzdigao spomen njegovog imena a to je istinska pobjeda.

2.Velika nagrada

U dva Sahiha bilježi se predanje ibn Mesuda, r.a., koji pripovijeda: “Posjetio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a bio je jako bolestan, pa sam ga upitao: ‘Allahov Poslaniče, draži si mi od oca i majke, ti imaš veoma jake bolove?’ On odgovori: ‘Da’. Upitah: ‘Je li to zbog toga što imaš duplu nagradu?’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ‘Da, ja imam bolove velike poput bolova koje osjećaju dvojica ljudi među vama.’“ Obraćajući se Ibn Mesudu, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., također je rekao: “Kojeg god vjernika zadesi briga, tuga, ili žalost, nevolja, čak i ubod trna Allah, dž.š., će mu zbog toga oprostiti neke od njegovih grijeha.” U drugom predanju stoji: “Učinit će da sa njega otpadaju grijesi kao što lišće opada sa drveća.”[1] Rezultat iskušenja jeste nagrada i sevapi za to, zbog svega što te zadesi u životu, npr. briga, tuga, žalost, čak i sunčeva žega, nadaj se nagradi Allaha, dž.š.

3.Podizanje ugleda

Allah, dž.š., sa iskušenjima koja te zadese želi da te uzdigne, a ne da te ponizi ukoliko zna da ti želiš postići Njegovo zadovoljstvo i ukoliko želiš onaj svijet.

4.Iskušenja će te podučiti lekcijama ibadeta koja nikada nećeš zaboraviti

Jer kada zapadneš u iskušenja ti postaješ skrušen, skroman, preispituješ svoje ponašanje. Jer, kada neke ljude, koji nisu odgojeni na iskušenjima, zadesi neki belaj ili bolest oni postaju skrušeni i prihvaćaju Allahove, dž.š., naredbe.

5.Iskušenja te uče strpljivošću

I to je velika škola kojoj je Allahov Poslanik, s.a.v.s., podučavao svoje ashabe. Zbog toga je imam Ahmed, rekao: “Nabrojao sam da se u Kur’anu riječ “strpljivost” spominje više od sedamdeset puta.”

Učenjaci kažu: “Ko se strpi zaslužit će Allahovo, dž.š., zadovoljstvo.”

Omer, r.a., rekao je: “Najljepše stvari u životu postigao sam sa strpljivošću.”

Jedan je pobožnjak rekao: “Kada smo postali strpljivi doživjeli smo uspjeh i pobjedu. Onaj ko nije strpljiv neće ni u čemu uspjeti, nema mudrosti, i neće dobro završiti.”

Kada ovo znamo, u svemu što nas zadesi trebamo biti strpljivi i trebamo se zbog toga nadati nagradi od Allaha, dž.š.

Muslim u svom Sahihu bilježi predanje Suhejba, r.a., koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Čudan je primjer vjernika, sve što ga zadesi za njega je dobro. Ako ga zadesi neka blagodat on se zahvali Allahu, dž.š., i to mu samo poveća dobro, a ako ga zadesi neka šteta on se strpi pa mu i to donese dobro. Ovo je samo slučaj sa vjernikom.”[2]

Zato, što god te zadesi ti budi strpljiv, pa ćeš, ako Bog da, uspjeti. U strpljivost se ubraja i to da se ne žalostiš ako te ne zadesi nešto čemu si se nadao i što si želio, kao i da se strpiš ako oboli neki od organa tvoga tijela. Mi molimo Allaha, dž.š., da nas sačuva, a ne da nas iskušava. U predanju Abbasa, r.a., stoji da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zar da te ne volim, amidža?” U drugom predanju stoji da je Abbas, r.a., rekao: “Allahov Poslaniče, poduči me dovi kojom ću se obraćati Allahu, dž.š. “, pa ga Allahov Poslanik, s.a.v.s., poduči da uči sljedeću dovu: “Allahu, molim Te da mi podariš zdravlje i oprost.”[3]

U predanju koje je hasen-dobro prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., posjetio nekog ensariju, pa ga je zatekao veoma bolesnog i mršavog. Upitao ga je: “Šta je s tobom?” Ensarija odgovori: “Allahov Poslaniče, ja sam zamolio Allaha, dž.š.: ‘Allahu, ako ćeš me kažnjavati na ahiretu onda ubrzaj moju kaznu na ovom svijetu, pa me je Allah, dž.š., iskušao.’” Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: “Zbog čega nisi izgovorio riječi koje su bolje od toga: ‘Gospodaru, podari nam dobro i na ovom i na onom svijetu i sačuvaj nas patnje u vatri.’“

Molimo Allaha, dž.š., da nas sačuva iskušenja, jer ne znamo da li ćemo uspjeti izdržati to iskušenje. Molimo Allaha, dž.š., da nas sačuva od svakog zla i da nam odredi najljepšu sudbinu. Molimo Ga da nam podari svako dobro i da nam omogući da činimo najbolja dobra djela, ugodan život, sretne trenutke i da bude naš Zaštitnik i na ovom i na onom svijetu i da sve što budemo činili završimo na najljepši mogući način. Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju! I mir poslanicima, i hvaljen neka je Allah, Gospodar svih svjetova. Salavat i selam Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima.

Iz knjige “Bedemi Allahove zaštite
Priprema i obrada: Put vjernika

Fusnote:

[1] Bilježi ga Buhari pod brojem (5647, 5648, 5660, 5661), Muslim pod brojem (2571).
[2] Bilježi ga Muslim pod brojem (2999), Ahmed pod brojem (18455, 18460).
[3] Prethodno smo spominjali ovaj hadis.

akos.ba

Povezani članci

Provjerite također
Close