Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Oprez omladino: Ne uzimaj znanje od samoukog učenjaka niti Kur’an od samoukog hafiza!

Oprez omladino: Ne uzimaj znanje od samoukog učenjaka niti Kur’an od samoukog hafiza!

Piše: dr Jusuf Karadavi

Od uzroka slabog shvatanja kod ekstremnih mladića je i to da ni ne tolerišu onog ko mu se suprostavlja u mišljenju, niti prihvata diskusiju sa njima, niti mogu zamisliti da njihova mišljenja mogu biti izložena kritici, tako što bi se mjerila sa drugim mišljenjima i bila odbačena.

Mnogi od njih nisu uzeli znanje od učenjaka i stručnjaka, već su ga uzeli direktno iz knjiga i raznih izvora, bez da mu se pruži prilika konsultovanja, debatiranja i raspravljanja (diskusije), kao i kritika svog shvatanja i saznanja i njihova stavljanja u laboratoriju za analizu. Međutim, takav je pročitao nešto, razumio ga i izveo zaključak iz njeg, a može biti da je pogrešno pročitao ili razumio ili pogrešno izveo zaključak a da i ne zna.

Moguće je da postoji jači dokaz od onog koji je takav uzeo sebi za oslonac i on to ne zna, jer nije našao ko će ga na to uputiti.

Ovakvi mladići ne znaju, da se u šerijatskoj nauci i fikhu moraju konsultovati oni koji su stručni i povjerljivi, i da oni ne mogu sami gaziti ovo duboko i uburkano more, nego moraju imati vodića koji će ih držati za ruke i objasniti im nerazumljivosti i termine tj. koji će povezati dijelove sa cjelinama i sličinosti sa sličnostima.

Međutim, ko bude plivao sam u ovom moru, a ne bude vješt plivanju, bojati se je za njega, da ga ne savladaju valovi i odnesu tamo gdje ne želi. Često ga i more proguta, tako da ne stigne na željenu obalu, i ne nađe ko će ga spasiti, jer je zagazio sam bez učitelja i pomagača ili vodiča.

Slično ovom je studiranje šerijata bez učitelja, gdje se ne može zaštititi od opasnosti, niti takvo studiranje može bez propusta i grešaka. Sve se to uočava prilikom primjene naučenog i kontakata a naročito kod nejasnih i problematičnih pitanja i oprečnosti dokaza i shvatanja.

Sve je ovo natjeralo klasičnu ulemu da upozori da ovo nije odgovarajuće obrazovanje, pa su rekli: “Ne uzimaj Kur'an od mushafija niti znanje od suhufija.”

Pod mushafijama su podrazumijevali one koji su naučili Kur’an samo iz mushafa (samostalno) ne podučavajući se putem predaja (rivajeta) ili usmeno od šejhova specijalizovanih karia (učača).

A pod suhufi podrazumijevaju onog ko uzme znanje direktno iz knjiga ne obrazujući se kod učenjaka,  i ne uzimajući specijalizaciju od njih.

 

 Odlomak iz knjige: "Islamski preporod između anarhije i ekstremizma"

Prijevod: Sulejman Topoljak

Izdavač: KPD "Svijetlost" Konjica, 2000. godina

Akos.bA

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top