Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Jusuf Kardavi"

Blagodati i ovog i Onog svijeta koje se postižu strpljivošću

Kur'an je uredio dunjalučke i ahiretske blagodati koje se postižu strpljivošću. Uspjeh na ovom i Onom svijetu znači sačuvati se od Džehennema i postići Džennet. Svako dobro vezano je za strpljivost, bilo da je vezano za pojedinca ili zajednicu. Od tih blagodati, koje Kur'an spominje, su sljedeće: a) Božija potpora strpljivima: "Zbilja, Allah

Kako će čovjek postupiti ukoliko mu Poslanik, a.s., naredi nešto u snu?

Ukoliko  čovjek usnije Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da mu nešto naređuje, nešto zabranjuje, iskazuje ljubav prema nekome, nečemu ili nekoj skupini, ili prezir i srdžbu prema nekome drugom, ili iznosi svoj stav ili nešto čini – ništa od toga se ne prihvata i na osnovu toga se ne uspostavlja šerijatski propis

Odgađanje poslova – najdraže šejtanovo oružje protiv čovjeka

Jedna od pošasti koja spriječava čovjeka da pravilno koristi svoje vrijeme jeste „odgađanje poslova“... Riječi „odradit ću to poslije“ je obilježje ljudi koji pate od ove negativne pojave. Upitan za savjet jedan čovjek iz plemena Abdul Kajs je rekao: „Pazi se riječi 'poslije'!“ Jedan mudrac je rekao: „Riječ 'poslije' je vojnik iz šejtanove

Važnost braka – U islamu nema isposništva

Islam je u pogledu seksualnih strasti zauzeo srednji stav bez njihovog puštanja na slobodu bez ikakve kontrole i granica. Upravo zato je zabranio zinaluk – blud i sve što vodi njemu i sve što je vezano za njega, ali je u isto vrijeme, s druge strane podržao stav koji ne

Snovi i njihovo značenje u islamu

Stavovi ljudi o snovima su u mnogome različiti. Ima ljudi koji pred sobom imaju zastor, poput današnjih materijalista, ali i materijalista u svim vremenima, zatim škola psiho-analize, koji negiraju postojanje istinitih snova. S druge strane ima onih koji ih čine argumentum u vjeri, ništa manje nego kao što su to

Razumijevanje hadisa u svjetlu njihovih povoda, intencija i okolnosti

Četvrti uvjet za ispravno razumijevanje Vjerovjesničke tradicije jeste obraćanje pažnje na, i uzimanje u obzir posebnih povoda koji su prouzročili određene Poslanikove izreke ili postupke, kao i specifičnih razloga s kojima su hadisi povezani, svejedno bili ti razlozi eksplicitno spomenuti, izvedeni iz hadisa ili razumljivi iz okolnosti u kojima je

Žene pravovjerne: Esma “vlasnica dva pojasa”

bekija medina

Porijeklo i primanje islama Esma je bila kćerka Ebu Bekra, sestra po ocu h. Aiši koja je majka pravovjernih. Žena Zubejra ibn Avvama, bliskog druga Božijeg Poslanika, a ujedno i amidžića, a majka Abdullaha ibn Zubejra. Islam je primila među prvim muslimanima. Bila je osamnaesta po redu. Prije preseljenja u Medini stalno je boravila u Meki pomažući muslimanima i u širenju poziva doživljavajući

Žene pravovjerne: Ummu Selim er-Rumejsa

poslanik

Porodica i porijeklo Ensarijka, Nadžarijka iz plemena Hazredž. O samom imenu se razilaze, ali je poznata kao Rumejsa i po nadimku Ummi Sulejm bintu Selman En-Nedžar. Nju za Resulullaha ne veže samo spona islama nego su tu i rodbinske veze. Sinovi Nadžarovi su bili daidže njegovom ocu. To je divan ogranak stabla

Žene pravovjerne: Fatima ez-Zehra

medina-poslanik

Gospodaru moj, ovo je moja porodica! Ime joj je Fatima a nadimak Ez-Zehra (žena svijetlog lica). Njeno ime je čuveno na stranicama historije. Za njeno ime su se vezale porodice i dinastije i time isticale svog ugled. Po njenom imenu osnovana je i država sa imenom Fatimije. Njen otac je Muhammed, Vjerovjesnik,

Top