Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Prioritet djela čija je korist trajnija i posljedice dugovječnije

Prioritet djela čija je korist trajnija i posljedice dugovječnije

Kao što je, Allahu i Njegovom Poslaniku, drago protezanje i širenje koristi kroz prostor, tako im je draga i njena dugovječnost i trajnost u vremenu. Tako je vrijednija sadaka koja donosi dugotrajnu korist, kao što je darovanje jednogodišnje koze ili deve koja rađa, jer onome kome su darovane mogu davati mlijeko i po nekoliko godina.

Kineska poslovica kaže: „Umjesto da siromahu pokloniš ribu za ručak, pokloni mu mrežu kojom će loviti ribu.“

U hadisu stoji: „Najbolja sadaka jeste pokloniti šator na Allahovu putu, devu slugi na Allahovom putu ili pokloniti devu koja rađa, na Allahovom putu.“

„Od četrdeset darova, među kojima je najveće davanje mlade koze, Allahov rob neće nijedno učiniti a da ga Uzvišeni Allah, zbog toga ne uvede u Džennet.“

Otuda trajna sadaka ima veliku vrijednost. Njena je korist trajnija, a posljedice ostaju i nakon smrti onog ko ju je učinio. Takav je slučaj s dobrotvornim vakufima koje su muslimani činili još od Poslanikova vremena. Islamska kultura odlikuje se njihovom brojnošću i raznovrsnošću. Prisutna je u svim sferama dobročinstava i obuhvata potrebe svih članova ljudske zajednice, i ne samo to, nego se protegla i na dobročinstvo prema životinjama.

Vjerodostojan hadis kaže: „Kada čovjek umre, prekida se njegovo djelo, osim u tri slučaja: ako je iza sebe ostavio trajnu sadaku, znanje kojim se koriste ili dobro dijete koje se za njega moli.“

Drugi hadis navodi primjere trajne sadake i nabraja ih sedam: „U dobra djela, od kojih musliman ima korist i nakon svoje smrti, spadaju: znanje koje je proširio i na druge ga prenosio, dobro dijete koje je ostavio, musaf koji je nekom u nasljedstvo ostavio, mesdžid koji je sagradio, kuća koju je napravio za musafire, rijeka (korito) koju je prokopao ili sadaka koju je za svoga života, dok je bio zdrav iz svog imetka izdvojio. To će mu i poslije smrti stići.“

Ljudski život ograničen je i kratak. Međutim, Allah je čovjeku, iz Svoje milosti, dao priliku da mu zbog nekih djela, čija je blagodat trajna, učini život dugim. I tako on živi i nakon svoje smrti. Živi sa svojim dobrima i onda kada od njegovog tijela, možda, nije ostalo ništa. Neka Allah blagoslovi Ševkija, koji je rekao:

„Otkucaji ljudskog srca mu kazuju
život su samo minute i sekunde! Podigni svojoj duši iza sebe spomen,
Jer spomen za čovjeka je život drugi!“

Izvor: Razumijevanje prioriteta
Autor: Jusuf el-Karadavi

Za Akos.ba pripremila: Emina Kahvić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top