Islamske teme

Šta trebamo znati o hadisima koji se vezuju za Lejletul-berat?

Piše: dr. Jusuf Kardavi

Postoji nekoliko hadisa koji govore o petnaestoj noći mjeseca ša’bana, odnosno njenoj odabranosti. Ove hadise su neki ocijenili dobrim (hasen), a neki slabim hadisima. Pravnik i kadija, Ebu Bekr El – Arebi čak kaže: „Nije potvrđen ni jedan hadis koji govori o odabranosti petnaeste noći mjeseca ša’bana.“

Ako bismo i prihvatili hadise koji govore da je ova noć odabrana, ako bismo je i obilježili nekim vidom pokornosti, morali bismo znati da ni od Vjerovjesnika, s.a.v.s., niti od ashaba ili onih prvih generacija – a oni su najbolja generacije muslimana – nije preneseno da su se okupljali po džamijama da obilježe ovu noć, da su učili specijalne dove za tu priliku, da su klanjali (posebne) nafile namaze kao što je to danas poznato u nekim dijelovima islamskog svijeta.

Takođe je slab hadis u kojem stoji da se petnaeste noći mjeseca ša’bana određuju rokovi ljudskih života za narednu godinu. To kaže Ibn Kesir, a navedeni hadis je i u kontradikciji sa (drugim) jasnim tekstovima Kur’ana i hadisa.

Sve što se iz njih (postojećih hadisa koji govore o beratu, prim.pr.) da zaključiti je da te večeri treba učiti dovu i tražiti oprost od Uzvišenog Gospodara. Što se tiče same forme dove, o tome ne postoje nikakvi hadisi.

Većina onoga što svijet u ovoj noći čini nema osnove u vjeri, nije ispravno, a nije ni sunnet.

Ovakva okupljanja u nekim muslimanskim sredinama predstavljaju pravu novotariju u vjeri. Preče bi bilo da se zadovoljimo onim što je od ibadeta, uistinu vjerom utemeljeno. Ako budemo slijedili naše prethodnike, možemo se samo dobru nadati. Samo se zlu i u sreći možemo nadati ako budemo slijedili one koji su, u kasnim generacijama, počeli uvoditi novotarije u vjeru.

Sve što je u vjeri novo je novotarija, svaka novotarija je zabluda, a zabluda vodi u Džehenem.

Da nas Allah pomogne u slijeđenju onoga što nam je došlo od Allahovog Posalnika, s.a.v.s., i njegovih ashaba.

Autor:  dr. Jusuf El-Karadavi “Savremene fetve” I, El-Kalem, Sarajevo, 2010.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button