Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Ko su danas obnovitelji Islama?

Ko su danas obnovitelji Islama?

Arabesque-Islamic-Decoration-on-Door-at-Paris-Great-Mosque-Doors-Picture

Neki su pročitali hadis koga bilježe Ebu Davud i El-Hakim od Ebu Hurejre, a on prenosi od Poslanika da je rekao: “Zaista će Allah na početku svakog stoljeća poslati ovom Ummetu nekoga ko će im obnoviti njihovu vjeru.“ (Zabilježili: Ebu Davud u Kitabu-t-tevhid-u svoga Sunena (br. 4270), El-Hakim u Mustedreku(4/522), El-Bejheqi u Ma'rifetu-s-suneni ve-l-athar, i drugi. Ovaj hadis sahihom smatraju El-Hakim, El-Iraqi i Es-Sujuti, kako stoji u Fejdu-l-Qadiru(2/282)), pa su razumjeli da se pod obnovom (tedždidom) misli na razvoj vjere i njenu izmjenu kako bi bila u skladu s vremenom. Onda su rekli: “Vjera se ne može razvijati. Vjera je konstantna i ne mijenja se. Zadaća vjere nije da bude u skladu s razvojem, već obratno.“

Ideja o obnovi vjere znači da u svakom stoljeću treba izdati novo dorađeno izdanje načela vjere i njenih učenja, koja će odgovarati potrebama ljudi i ići u korak s progresom. Očito da je ovo neprihvatljivo. Jedino ostaje da se odbaci hadis koji takvo što implicira “. Sve ovo, što je pretpostavljeni rekao, bi bilo tačno kad bi se pod tedždidom (obnovom) vjere u hadisu mislilo na ono što je on iz njega razumio i kako ga je on shvatio.

Kako sam pojasnio u jednom svom radu (Vidi studiju “Tedždidu-d-din fi dav'i-s-Sunne“ (Obnova vjere u svjetlu Sunneta), Medželletu Merkezi Buhuthi-s-Sunneti ve-s-Sire, Katar, br.2, str. 29. Rad je objavljen i u knjizi Min edžli sahvetin rašide. Bejrut: El-Mektebu-l-islami), obnova vjere spomenuta u hadisu jeste obnova njenoga razumijevanja, vjerovanja u nju i rada po njoj. Obnoviti nešto znači pokušati nešto ponovo vratiti u ono stanje u kome je bilo kad se prvi puta pojavilo tako da i pored svoje starosti izgleda kao novo. To se postiže ojačavanjem elemenata koji su oslabili, saniranjem onoga što je vremenom propalo, dotezanjem onoga što je popustilo… da bi ponovo izgledalo kao onda kad je prvi puta napravljeno.

Prema tome, obnova ne znači promjenu naravi staroga, niti njegovu zamjenu nečim savremenim i novim. To je sve drugo, samo ne obnova. Uzmimo primjer iz konkretnog svijeta. Ako hoćemo renovirati ili obnoviti staru zgradu od izuzetne kulturne vrijednosti, obnova će značiti da sačuvamo samu zgradu, njen originalni stil i obilježja; da sve što nije dotrajalo ostavimo sa svim njegovim karakteristikama; da ono što je zub vremena oštetio renoviramo, da uredimo puteve koji do nje vode; da olakšamo pristup do nje; da je promovišemo i popularišemo… itd. Obnoviti tu zgradu ne znači srušiti je i na njenom mjestu podići ogromnu zgradu najmodernijeg tipa.

Tako je i sa vjerom. Obnoviti vjeru ne znači uraditi njeno novo izdanje, već znači povratak onakvoj vjeri kakva je bila u vrijeme Poslanika, s.a.v.s., njegovih ashaba i onih koji su ashabe dosljedno slijedili.

Izvor: RAZUMIJEVANJE SUNNETA

Autor: JUSUF EL-KARADAVI

Za Akos.ba priredila: Amina Brajlović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top