DuhovnostIslamske temeU Fokusu

O javnosti pri sklapanju brakova

„Objelodanite sklapanje braka i učinite ga javnim (činom).“ (1:245)

Porijeklo hadisa

Prenosi ga Hasan b. Sufjan, Taberani od Saib b. Jezida El-Kindija. Sujutija kaže za ovaj hadis da je dobar „hasen“.

Uzrok nastanka

Jedan od Poslanikovih drugova tajno je obavio vjenčanje svoje kćerke, tako što se dogovorio sa mladoženjom da njegova kćerka ostane u roditeljskoj kući do daljnjeg. Kada je Poslanik saznao za ovaj postupak ukorio je svoga druga i tom prilikom izrekao prednji hadis.

Biografija prenosioca

Puno njegovo ime je Saib. b. Jezid b. Seid b. Sumame El-Kindi. Bio je među najmlađim ashabima. Hadž je obavio sa Poslanikom, a tada je imao sedam godina. Nema mnogo hadisa koji se njemu pripisuju. Omer b. Hattab imenovao ga je za kontrolora Medinske pijace. Umro je u devedeset prvoj godini života i posljednji je sahabija koji je umro u Medini. (Tehzib 1:283)

Komentar

Alejhisselam se često obraćao omladini ovim riječima: „O mladići, ko ima od vas mogućnosti da se ženi neka to učini. Brak vam čuva vaš pogled i polni organ (od grijeha). Pa ako nemate mogućnosti, postite, jer post štiti.“ (Ibn Madže i dr.)

„Ženite se jer ću se ja ponositi vašom mnogobrojnošću na Sudnjem danu.“

Ovi hadisi, kako vidimo, podstiču omladinu na zasnivanje bračne zajednice. Onaj ko je spreman za brak spreman je da primi obaveze, odgovornosti koje su vezane za brak. Čovjek se bračnim činom upisuje u spisak ljudi koji pored brige o samome sebi vode brigu i o drugom, u ovom slučaju bračnom drugu, a kasnije i o svojoj djeci. A poznato nam je da je porodica osnovna ćelija svakog društva. No, vratimo se predmetnom hadisu. U njemu Poslanik naređuje da stupanje u bračnu zajednicu ne treba biti tajno, već javno, s obzirom da se radi o vrlo ozbiljnom životnom pitanju. Za sklapanje braka potrebno je pored roditeljske saglasnosti obaviti vjenčanje u prisustvu svjedoka što tom činu daje zvaničniji karakter. Jer, svaki javni posao čini njegovog počinioca odgovornijim.

 

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amina B.

Povezani članci

Back to top button