Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Admir Iković"

Kako je Poslanik a.s. dovio za umrle?

Postoji i nekoliko drugih hadiskih predaja koje nas upućuju kako da se sjećamo naših umrlih, odnosno šta da konkretno činimo kad zijaretimo (posjećujemo) mezarja i kako da dovimo za naše umrle. Tirmizi bilježi predaju od Ibni ‘Abbasa u kojoj se kaže da je Vjerovjsnik, s.a.v.s., prošao pored medinskog groblja, okrenuo se

Praznovjerja među Bošnjacima: Vjerovanje u posebna jela koja donose sreću

Vjerovanje u posebna jela koja donose sreću Pojedine vrste hrane smatraju se posebnima. Vjeruje se u njihov blagoslov, a konzumiranje određenih namirnica smatraju se posebno značajnim i berićetnim. I ovo vjerovanje  svojstveno je pojedinim kršćanima. Naime, oni vjeruju da sa jela koja konzumiraju prvog dana Nove godine, predviđaju budućnost ili utiču

Dobročinstvo prema roditeljima i rodbini

Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je od najvećih grijeha da čovjek psuje svoje roditelje,“ ashabi su upitali: „A kako to čovjek može psovati svoje roditelje?“ Poslanik im reče: „Kada nekome opsuje oca ili majku, pa taj, uzvraćajući opsuje njegovog oca i majku.“ (Muttefekun alejhi) Ahmed ibn Hanbel bilježi u svome

Lažni hadisi o vrijednosti nekih sura

Kada se govori o ovoj temi, bitno je napomenuti da postoji, ne baš mali, broj lažnih i neosnovanih hadisa i drugih izreka koje govore o fadiletima učenja kur'anskih sura. Evo jednog od takvih lažnih hadisa: Ubej ibn Ka'ab prenosi da mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kad god musliman prouči suru

Praznovjerja među Bošnjacima: Petak trinaesti

Petak trinaesti Još jedno prisutno sujevjerje je i vjerovanje u petak trinaesti, kao nesretan dan. Ono potiče od kršćana, a sa islamom i muslimanima nema ništa zajedničko. Zanimljivo je da ova fobija Ameriku svake godine košta milijarde dolara zbog izostajanja ljudi s posla, otkazanih letova i željezničkih polazaka, te smanjenog saobraćaja svakog

Top