Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > HISNUL-MUSLIMI – zaštita svakog muslimana: Dove protiv ružnih snova i straha u snu

HISNUL-MUSLIMI – zaštita svakog muslimana: Dove protiv ružnih snova i straha u snu

  • DOVE KOD PREVRTANJA U SNU

Prenosi Aiša, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, kada bi se u snu prevrnuo (s boka na bok) izgovarao ovu dovu – “La ilahe illa-l-Lahu- l-Vahidu-l-Kahharu Rabbi-s-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehume-l-Azizu-l-Gaffar”

–  Nema boga osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje i prostora malu njima, Milog Oproštavatelja. ( HA, NFJL, IS )

  • DOVA PROTIV ( DOŽIVLJAJA ) NEMIRA I STRAHA U SNU , TE AKO JE NEKO POGOĐEN OSJEĆAJEM TUGE

“E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve ‘ikabihi ve šerri ‘ibadihi ve min hemezati-š-šejatini ve en jahdurun”

–     Zaštitu tratim pomoću Allahovih savršenih Rijeci pred srdžbom Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te protiv šejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva. ( T,D )

  •  DOVE – UČE SE POSLIJE SNOVIĐENJA ILI SANJANJA  

 Snoviđenje lijepog dolazi od Allaha, a sanjanje ruinog od šejtana. Kad neko od vas snije što mu je drago, neka to ne priča osim onome ko mu je drag. ( K )

Onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu puhne tri puta, i potom prouči: “e'uzu bi-l-Lahi”- moleći Ga za zaštitu protiv šejtana i rubnog sna. – ( 3x) ( M )

“Neće  nikome san obznaniti.” ( M )

“Prevrne  se na drugu stranu.” ( M )

“Ustane i klanja (nafilu), ako to želi.” ( M )

Autor: Said Al-Kahtani 

Iz knjige: Hisnul muslima, izdavač El-Kelimeh, Novi Pazar

Akos.ba

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top