Video

Dr. Ahmed Adilović: Kur’an o Muhammedu, a.s. VIDEO

Poslanik Muhammed, a.s., se direktno ili indirektno spominje 2.672 puta u 1.203 ajeta u Kur’anu.

To govori o značaju poslanika Muhammeda, a.s., jer što Kur’an o nečemu više govori, to je važnije, i tome treba više obratiti pažnju u našim životima.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button