Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Vjerovjesnici i njihovi narodi: Idris, a.s.

Vjerovjesnici i njihovi narodi: Idris, a.s.

Postojao je na Zemlji vjerovjesnik koji se zvao Idris ibn Jarid ibn Mehlaid ibn Kinan ibn Enoš ibn Šit ibn Adem. Dakle, Šit mu je bio peti djed. Idris se rodio za Ademova života. Živio je stotinu dvadeset godina u toku Ademovog života. Kad Adem i Šit umriješe, Allah, odabra Idrisa za poslanika i vjerovjesnika.

U hadisu se kaže da je Idris, prvi poslanik poslije Adema i Šita, prvi koji je perom pisao, lijep, visok, guste brade, jak, mišićav, lijepo građen, zamišljen, šutljiv, miran. Kad bi hodao u zemlju bi gledao, pomalo tužna lica, mnogo razmišljao o Allahovoj moći i stvorenjima, kad bi govorio povisio da bi glas i mrdao kažiprstom. Precizan opis Idrisa.

Slijedio je šerijat Šita, i dodao je još neke odredbe šerijata jer je i sam bio resul- vjerovjesnik. Kad je sagledao nered na zemlji i kad su učestali napadi na njih, propisa džihad i bi prvi koji se borio na Allahovom putu. Prvi koji je porobio i zarobio. Opremio je vojsku konjanika i pješaka, napao i porazio narod Kabilov. Od tog vremena traje rat istine i laži, dobra i zla, pravde i nepravde. Ne spominje se puno o Idrisu, osim što Allah, govoreći o Idrisu kaže:

I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv, i vjerovjesnik i visoke počasti smo mu dali. (Maryam, 56.)

O njegovom visokom položaju govori hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim kako je Muhammed, sreo u noći Israa i Miradža Idrisa na četvrtom nebu.

Ibn Džerir, na stranici 9/120, o tom visokom mjestu prenosi predaju koju bilježe većina mufesira, iako nisam našao autentičan hadis, ali obzirom da taj događaj svi spominju i ja ću ga spomenuti:

Od Hilal ibn Jesera se prenosi da je Ibn Abbas u mom prisustvu pitao Ubej ibn Ka'ba:

  • Šta znači Allahove riječi o Idrisu: “I visoke počasti smo dali?“
  • Allah je objavio Idrisu:“Tvoje dobro djelo ću svaki dan vrednovati koliko vrednujem dobra djela svih Ademovih sinova zajedno u jednom danu.“

Idris je volio da što više dobra učini tako što će što duže živjeti. Od meleka sa kojim je bio blizak zatražiti da se zauzme kod Meleka smrti da mu smrt pomakne, kako bi još više dobra učinio. Melek mu reče: Ne znam, Melek smrti je pod naredbom, izvršava naredbe Allaha, ali, pokušat ću. Ponese ga na krilima prema Meleku smrti. Poslanici su imali poseban položaj kod Meleka smrti. Nisu im duše uzimali prije nego ih iz poštovanja upitaju: „ Želite li sada umrijeti?“ Tako je bilo i sa Muhamedovom, kad mu je dato da odabere život ili smrt, pa je rekao:

Svakako, biram najveće stepene dženneta. (Ahmedov Musned, hadis 25143.)

Melek ga ponese i kad bi na četvrtom nebu sretoše Meleka smrti i melek ga obavjesti o njihovoj želji. Melek smrti upita:

  • A gdje je Idris? Na mojim krlima, nosim ga.
  • Ja čudna li čuda, Allah me poslao i reče: „Uzmi dušu Idrisovu na četvrtom nebu!“ Pomislio sam: Kako ću mu uzeti dušu na četvrtom nebu kad on živi na Zemlji. Ko će ga popeti na četvrto nebo!

Duša Idrisova je uzeta na četvrtom nebu i to je značenje ajeta:

  • I visoke počasti smo mu dali.

Umro je Idris, a ne bi poslan drugi poslanik. Ljudi su ostavljeni da žive po šerijatu Šitovom, Idrisovom i Ademovom.

Nered se zemljom još više proširi. Ljudi su svaki dan samo više fesada činili. Ostali su u tevhidu. Još nema pojave kipova. Hiljadu godina poslije Adema svi ljudi na zemlji su bili monoteisti. Činili grijehe jesu, ali su  bili muvehhidin svi su vjerovali u Jednog i Jedinog Allaha. Svi ljudi su bili jedan ummet. Sve dok ne počeše obožavati kipove.

A kako je počelo obožavanje kipova? Ljudi su voljeli učene i dobre, družili se sa njima, ali su teške grijehe činili, baš kao i danas.

Izvor: Vjerovjesnici i njihov narod (pouke i poruke)

Prema audiozapisu pripovjedanja dr. Tarika Suvejdana priredio: Senad Ćeman

Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top